جوابيه اتاق تعاون استان آذربايجان غربي به مطالب منتشره در روزنامه آراز آذربايجان//

کالبدشکافی ماجرای پر غصه ی شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه

کالبدشکافی ماجرای پر غصه ی شرکت تعاونی مسکن  کارکنان مطبوعات ارومیه

مدیر مسئول محترم روزنامه آراز آذربایجان
با سلام
گروه اقتصادی: با عنایت به گزارش چاپ شده تحت عنوان دستگاه های نظارتی و قضائی به تخلفات و آرای صادره ی اتاق تعاون آذربایجان غربی نظارت کنند که روز چهارشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۱ در آن روزنامه منتشر شده است مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمائید جوابیه زیر برای تنویر افکار عمومی و وفق قانون مطبوعات در اولین فرصت چاپ و منتشر شود.
۱- طی گزارشی در روزنامه آراز آذربایجان عنوان داشته اید» دستگاه های نظارتی و قضایی به تخلفات و آرای صادره اتاق تعاون آذربایجان غربی نظارت کنند« باید بدانید در بحث تخلف ،رسیدگی لازم است نه نظارت.
۲-در مصاحبه ی» مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه ی آراز و رئیس سابق دو دوره ی پنج ماهه ی هیأت مدیره انتصابی شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه” آمده است: با روی کارآمدن رئیس جدید اتاق تعاون طی چهارسال گذشته…« باید خدمت “آقازاده “مطبوعات و تعاونی مسکن عرض کنم داشتن مسئولیت چهارساله نمی تواند» جدید« تلقی شود و طرح اتهام دخالت در امورات شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه آن هم با ژست و قیافه ی مقدس مآبانه ،عملی زشت و نارواست چراکه ایراد چنین اتهامی ، نادیده گرفتن وجود مدیران دوران انتخابی اسبق و مدیران انتصابی سابق می باشد و اینکه عنوان می_شود زیر مجموعه های اتاق تعاون زیر نظر شخص واحد اداره می شود و با حب و بغض مشخص مورد بهره برداری قرار می گیرد نشان از عدم شناخت وظایف و اختیارات مدیران از سوی مصاحبه شونده است و بنظر می رسد حب و بغض زمانی مطرح است که با وجود نا کارآمدی در دو دوره مدیریت یک شرکت تعاونی ،همواره به فکر تداوم مدیریت نا کارآمد خود باشیم !؟ اتاق تعاون آذربایجان غربی به عنوان پارلمان بخش تعاون کارنامه ی درخشانی در سطح کشور به عنوان “اتاق برتر ملی ایران “و همچنین” مرکز داوری برتر کشور “را در کارنامه خود دارد.
۳-در مصاحبه ی مدیرعامل سابق هیات مدیره انتصابی که عاشق “ارسال نامه از طریق اظهارنامه” هستند و انتظار دارند اتاق تعاون برخلاف رویه معمول و اصل پدیرفته شده نامه نگاری اداری، پاسخ نامه های خود را از طریق اظهارنامه ارسال کند و نیز ایشان در مصاحبه خود بر کثرت پرونده های داوری با موضوعیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه اشاره نموده اند باید گفت پاسخ مکاتبات برابر قانون به اقامتگاه شخص حقوقی ارسال می شود و اگر کوچکترین آشنایی با مدیریت داشتیم می توانستیم مدیر دفتر و مسئول نگهبانی را ملزم کنیم ما را به عنوان مدیران شرکت تعاونی قبول کنند و نامه هارا به مدیران برسانند .
اما همانطوریکه می دانیم شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه از جمله شرکت های تعاونی مشکل دار شهرستان ارومیه است و نه تنها در مرکز داوری اتاق تعاون بلکه در محاکم قضائی نیز پرونده های متعددی داشته و دارد و خود ایشان نیز در دوران کوتاه مسئولیت هیأت مدیره انتصابی، چندین پرونده در مرکز داوری و به تشخیص خودشان در محاکم قضائی تشکیل داده اند و در حال رسیدگی است و هیچ عیب و ایرادی بر آن وارد نبوده و نیست.
۴-در خصوص دیگر مصاحبه شونده که خود نیز از اعضای سابق هیأت مدیره انتصابی دو دوره ی پنج ماهه بود و در مورد کمیسیون نظارت در انتخابات تعاونی ها اظهارنظر نموده بایدیادآور شد بالاترین مرجع نظارتی تعاون در سطح کشور به نام انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی_ها ، رأی کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی های استان آذربایجان غربی را در مورد شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه تأیید کرده است و باتوجه به اینکه در تیتر منتشره ، رئیس هیات مدیره انتصابی سابق در جریده خود خواستار توجه دستگاه های نظارتی شده معلوم نیست چرا به نظرات قطعی دستگاه های نظارتی ایراد می گیرد.
۵-مصاحبه ای به نام آقای علی خلخالی از اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات و “روزنامه نگار پیشکسوت “ترتیب داده شده است و مطالبی بیان گردیده است بایستی گفت ایشان نیز با پذیرش صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون و با رعایت قانون و مقررات بخش تعاون،پرونده ای را به وکالت خود در مرکز داوری تشکیل داد و به حقوق مسلم خود دست یافت و حتی صمیمانه از مرکز داوری اتاق تعاون استان آذربایجان غربی راضی و مراتب تشکر صادقانه ی خود را با حضور در مرکز داوری با لبخندهای شیرین خود ابراز نمود گرچه در بستر بیماری هستند و توفیق نیافتیم صحبت کنیم به هرحال مصاحبه با ایشان،آن هم در شرایطی که کسالت دارند نه تنها یک مهارت بلکه یک هنر زیبا از سوی دوستان قدیم است و اعتقاد داریم یاد و خاطره ی ایشان به عنوان پیشکسوت مطبوعات همواره قابل تقدیر واحترام است و امیدواریم با بهبودی ایشان بتوانیم گزارش صادقانه و کاملی ارائه نماییم.
اما…
مدیر مسئول محترم روزنامه آراز آذربایجان!
در حال حاضر ،با توجه به ابلاغیه شماره ۱۴۹۷۲مورخ ۱۴۰۱/۷/۲مدیرکل محترم دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کشور ،عضویت جناب عالی و دیگر مصاحبه شوندگان بجز یک نفر بر اساس ماده ۵۹ اساسنامه شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه لغو شده است لذا نمی توانید به عنوان عضو شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه اعلام موضع نمایید بنابراین اول باید بدنبال حل مشکل خویش برای عضویت و پایداری خویش در مجموعه شرکت تعاونی مسکن مطبوعات باشید و در صورت موفقیت که بسیار بعید می باشد دعوی ارث و میراث نمایید و همانطور که در چندین جلسه ی حضوری با جناب عالی و سایر اعضای هیأت مدیره انتصابی در اتاق تعاون استان آذربایجان غربی داشته ایم و چندین جلسه که هر کدام حتی ساعت ها طول کشیده است یادآور شده ایم در بخش تعاون، تنها قانون تعاون ملاک عمل است و همه باید تلاش کنیم جهت توانمندسازی تشکل های تعاونی، به رشد و توسعه و شکوفایی بیش از پیش بخش تعاون در سطح استان آذربایجان غربی بیندیشیم.
و هرچند که بنظر می رسد موضوع لغو عضویت تعداد ۱۳ نفر از اعضای محترم تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه که جنابعالی و تعداد دیگری از مصاحبه شوندگان در زمره ی آنها هستند نگرانی هایی به همراه داشته است و سبب اتخاذ چنین روندی از سوی شما و تیم تان شده است تا در یک فضاسازی رسانه ای با ترتیب دادن مصاحبه با خودتان و اعضای هیات مدیره انتصابی سابق، آن هم با هدف تخریب دیگران حرکت کنید ، اما بدانید اتاق تعاون متعلق به همه ی تعاونگران است و می توانید در راستای حل مشکل همچنان به اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاون امیدوار باشید و نامهربانی های شما هر چند از روی کینه ، توهم و خیال باشد باز هم اعتقاد داریم تعاون بدنبال جذب حداکثری است و صادقانه بپذیرید عملکرد اتاق تعاون استان آذربایجان غربی در سطح کلان کشوری قابل قبول است و بدان افتخار کنید و بی شک می تواند راهگشای خوبی برای برون رفت از بن بست باشد و اگر به زعم شما ، کوتاهی و قصوری از اینجانب به عنوان مسئول اتاق تعاون استان آذربایجان غربی صورت گرفته است حق ندارید به عنوان فردی که صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه آراز هستید به خود اجازه دهید با پولی که از بیت المال برای انتشار روزنامه آراز دریافت می کنید بی رحمانه عملکرد خوب و کارنامه درخشان اتاق تعاون استان آذربایجان غربی را زیر سئوال ببرید و در روزنامه ای که متعلق به مردم است و منافع آن به جیب شما می رود را در راستای امیال شخصی خودتان استفاده کنید و آن را به عنوان اهرم و ابزار فشار بر دیگران و دست یابی به اهداف خود قرار دهید که یک حب و بغض واقعی است و اینک بخاطر لغو عضویت خود از یک شرکت تعاونی که با شکایت سایر اعضاء صورت گرفته است و هنوز هم با توهم و خیال ،لغو عضویت خودتان را به اتاق تعاون نسبت دهید سپس با تهدید و تخریب مجموعه ای ،بدنبال ابقای عضویت خود باشید به هرحال طبق “فقه عملی “حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ،عمل ملاک است نه شعار.و اگر در گفتارتان صادق هستید بجای زیرسوال بردن عملکرد دیگران،با پولی که از بیت المال برای انتشار روزنامه ی آراز می گیرید عملکردهای خودتان را در طول تصدی مسئولیت دو دوره هیأت مدیره پنج ماهه منتشر کنید تا شاید بدانید چرا در طول ده ماه دوران مسئولیت خود به عنوان رئیس هیأت مدیره انتصابی شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه نتوانستید حتی یک تغییر جزئی حتی در سطح مسئول نگهبانی شرکت داشته باشید و اگر عملکردی ندارید لااقل عمل نکردهای خود را منتشر کنید تا مدیران بعدی ،شاید بتوانند عمل نکردهای شما را بدانند و چاره اندیشی کنند.
باقرخلیلی-مسئول اتاق تعاون استان آذربایجان غربی

حاشیه ای بر به اصطلاح جوابیه رئیس اتاق تعاون آذربایجان غربی

اگرچه در کالبدشکافی ناشیانه ماجرای پرغصه شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه به کاهدان زدید ولی درک بخشی از واقعیات شرکت به توسط شما را به فال نیک می گیریم.
۱- صد البته دلمان می خواست همه ی واقعیات ملموس را دریابید ولی اصرار برعدم دریافت توام با غرور و تکبرو تبختر ما را وادار می کند ارتقای نظارت به رسیدگی از مراجع ذیصلاح درمصدر کار قرار گیرد.
۲- رئیس اتاق تعاون !از کدامین جایگاه (به زعم خیال باطل) به عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل می اندیشید؟ اگرچه این موضوع مکنونات قلبی تان را آشکار می سازد ولی صرفا جهت اطلاع؛ تا تعیین هیات مدیره ی بعدی در راستای مواد ۲۲ الی ۲۹ اساسنامه شرکت، هیات مدیره در مسئولیت خویش باقی هست.
و اما درخصوص عدم تحمل انتقاد به قصد اصلاح امور؛ متاسفانه پا را از دیالوگ مطبوعاتی حداقل به محاجه هم نبردید و با طرح اتهام با عبارت» ژست و قیافه ی مقدس مآبانه« به مدیر مسئول و صاحب امتیاز »روزنامه آراز آذربایجان« توهین کردید حتی نتوانستید خصومت خویش در جوابیه را پنهان نمایید اگر در گفتار و کردارتان صادق نیستید حداقل رفتار مزورانه در برابر افکار عمومی از خود بروز ندهید چرا که به کدام یک از انتقادهای ۴ عضو در روزنامه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ این روزنامه از عملکردتان را پاسخ دادید؟!
رئیس پارلمان بخش تعاون! از کجا دریافته اید مدیرمسئول و صاحب امتیاز» روزنامه آراز آذربایجان« مقدس مآب هست؟! لاجرم و بالاجبارمفهوم و لغت »مقدس مآبی« را برایتان آموزش خواهیم داد [» مترادف مقدس مآب در دیکشنری آبادیس مومن نما،مقدس نما، متظاهر، زاهدریایی، تحجر، خشکه مقدس و واپس گرایی هست و به لحاظ مفهومی به جهود و انعطاف ناپذیری متعصبانه و جاهلانه بر یک اعتقاد و استنباط و برداشتی خاص از دین که به موجب آن هر فکر و اندیشه ی دیگر و هر حرکت و پدیده ی جدید نوعی » بدعت « به شمار آمده و در مقابل آن جبهه گیری می شود اطلاق می گردد.]
برای تنویر افکارتان بگذارید از مقدس نماها، مزوران ، متظاهرین، منافقان، نان به نرخ روز خورها و در نهایت از حرام خواران شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه نه داد سخن بلکه مرثیه سرائی نمائیم از گردش حساب چندین میلیارد ریالی برخی افراد ذی نفوذ در شرکت پرده برداریم؟
جناب خلیلی! مقدس مآب کسی هست که برابر مبایعه نامه به شماره سریال ۰۰۷۶۲۲۵  واحد…….. که  متعلق به یکی از مظلوم ترین اعضای شرکت هست را در تاریخ ۹۷/۷/۱به مبلغ ۱۱۳/۳۰۰/۰۰۰تومان به ج.م می فروشد و وی هم به فاصله تنها یک روز در مورخ ۹۷/۷/۲طی مبایعه نامه به سریال ۰۰۷۶۲۲۹ به مبلغ ۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰تومان یعنی با سود۹۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان به ج .ش واگذار می کند. مقدس مآب کسی هست که در تاریخ ۹۸/۴/۲واحد شرکت را به آ. م به مبلغ ۴۹۰ میلیون تومان می فروشد. مقدس مآب کسی هست که برابر مبایعه نامه به سریال ۱۰۵۶۳۳ واحد شرکت  را به س.ش به مبلغ ۳۸۲/۵۰۰/۰۰۰تومان می فروشد. مقدس مآب کسی هست که در تاریخ ۹۵/۵/۴ واحدی را با سند عادی به مبلغ ۱۹۱/۵۰۰/۰۰۰تومان به ش .آ می فروشد و سپس وام بانکی هر چهار واحد یاد شده  را بر ذمه ی اعضای شرکت قرار می_دهد!! و حداقل ۲ عضو از سه عضو سابق هیات مدیره نه تنها به عملکرد مدیر عامل وقت اشراف و کنترل ندارند بلکه با ترک فعل به نحوی نمک گیر حساب ۰۰۴ می شوند.
ماجرا به اینجا ختم نمی شود تقسیط وام های طی نامه شماره ۶۲۲ مورخ ۹۹/۱۲/۹به بانک مسکن شعبه حسنی ارومیه و با شماره ورودی ۱۰۲۱ مورخ ۹۹/۱۲/۹ اعلام و اسامی ۲۳ نفر که اتفاقا هر سه عضو هیات مدیره ی سابق هم در لیست معرفی به بانک وجود دارند و هنوز هم وام شان را تقسیط نکردند مشاهده می شوند ؟! ماجرا زمانی تاسف آورمی شود که در ابتدای نامه مذکور اعلام شده ۸۱ نفر اقدام به تقسیط و ۲۳ نفر معرفی و ۱۲ نفر هم به خود شرکت ارتباط دارد! از این ۱۲ واحد ۴ واحد همان هایی هست که شرحش رفت و سرنوشت ۸ واحد هنوز هم نامعلوم می باشد!!
با اوصاف فوق باید بدانید مقدس مآب کسی هست که بدون توجه به اماره های قضاوت رای شماره ۲۰۱/۱۴۰۰/۳۷۰۹د مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷که در ان مدیرعامل وقت هم خوانده هست و هم خواهان!! که با اذعان  و اقرار نماینده شرکت تعاونی پر غصه ی مطبوعات را به مبلغ یک میلیارد ودویست و بیست وچهارمیلیون تومان محکوم می نمایید این رای برای همان واحدی هست که در مورخ ۹۵/۵/۴به مبلغ ۱۹۱/۵۰۰/۰۰۰تومان فروخته می شودو تلاش هیات مدیره ی جدید به دسترسی برای بررسی زوایای پنهان پرونده ی یادشده با کارشکنی شخص خلیلی ناکام ماند؟!!
مقدس مآب کسانی هستند که صورت ریز بدهی بر اساس هر مترمربع ۹۲۸ هزار تومان برای اعضاء ارسال می دارند ولی خودشان نه تنها جهت تقسیط وام بانکی به بانک مراجعه نمی کنند بلکه براساس متری ۶۵۰ هزار تومان هم تسویه نمی کنند!!
مقدس مآب اشخاصی هستند که به دنبال انتصاب اولیه هیات مدیره زمانی که احساس کردند آب در لانه شان خواهد رفت! مبادرت به صدور رای ۲۰۱/۱۴۰۰/۸۱۴۹د داوری ظالمانه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ مبنی بر ابطال تعیین سمت صورتجلسه ی مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ هیات مدیره انتصابی می نمایند و تا تاریخ ابطال رای داوری غیر قانونی در مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۱ به مدت پنج ماه بر طبل نفاق می کوبند و در همه جا با همراهی اتاق تعاون و شخص رئیس آن نسبت به غیر قانونی بودن انتصاب هیات مدیره جار می زنند و نسبت به عدم تبعیت از تصمیمات هیات مدیره در محافل در بوق وسرنا می دمند و وقتی رای داوری به دنبال اعتراض در محاکم قضایی ابطال می گردد مسببین آن داوری کذایی با لبخند فاتحانه خطاب به اعضای هیات مدیره ی جدید »دیدید با یک رای داوری ۵ ماه زمین گیرتان کردیم!!« سر می دهند . کارنامه درخشان پارلمان بخش تعاون جناب خلیلی! چرا به جای پذیرش خطا حب و بغض را دستاویزی برای ناکارآمدی دو دوره ی مدیریت یک شرکت تعاونی قرار می_دهید؟ چرا دخالت معنی دار تان در امورات شرکت را »اتهام« انگاری تلقی کرده و مظلوم نمایی سر می دهید؟!
برای اینکه اعضای شرکت و افکار عمومی و همچنین مراجع ذی ربط از سطح گستره ی فعالیت اتاق تان بعنوان» اتاق برتر ملی ایران«! و همچنین » مرکز داوری برتر کشور«! برعلیه شرکت  که چگونه به آن دست یافتید باخبر شوند علیرغم میل باطنی به چند نمونه که مربوط به سنوات قبل بود و به یک باره بعد از انتصاب هیات مدیره انبوده پرونده بر سر آنان آوار شد جهت قضاوت وجدان های بیدار به صورت گذرا ذکر می نمائیم.با ذکر این نکته ی ظریف، بدون استثناء در همه ی پرونده های داوری مسبب اصلی همواره در حاشیه ی امن قرار گرفته و تبرئه شد!! یعنی به جای آمرین و مباشرین؛ شرکت تعاونی محکوم شده است!! شما این همه اختیار فراقانونی و غیر قانونی را با وصل شدن به کدام اشخاص و منابع قدرت بدست آوردید؟  وقتی اعتراض کردیم همواره  جواب شنیدیم« شرکت منابع کلان دارد زیاد سخت می_گیرید!!»بارها به صورت شفاهی ، حضوری،تلفنی، کتبی درخواست مطالعه ی پرونده های منجر به صدور آراء را داشته ایم که شخص جناب خلیلی زیر نویس کردند» با هماهنگی اینجانب « آری هماهنگی ای که هیچ وقت به منصه ی ظهور نرسید و همواره محرمانه تلقی شد!!؟ از پرونده ی فروش واحد »ق«گرفته تا فروش واحد »ن« که ادعا می شود عواید حاصل از آن صرف پروژه شده است!!
علاوه برآن پرونده های ۱۴۰۰/۱۲/۷-۲۰۱/۱۴۰۰/۸۳۸۳د، ۱۴۰۰/۱۲/۱۷-۲۰۱/۹۸/۸۸۳۸د،۱۴۰۰/۱۲/۱۹-۲۰۱/۱۴۰۰/۶۵۶۵د، ۱۴۰۰/۱۲/۲۱-۲۰۱/۹۸/۱۱۱۶۶د، ۱۴۰۱/۲/۶-۲۰۱/۹۹/۵۷۸۷د،۱۴۰۱/۲/۲۰-۲۰۱/۱۴۰۱/۸۰۰د ، ۱۴۰۱/۳/۵-۲۰۱/۱۴۰۰/۳۱۷۱د،۱۴۰۱/۳/۵-۲۰۱/۱۴۰۰/۳۱۷۲د که به جزء دو مورد آخری همه ی آنها منجر به صدور رای بر علیه شرکت تعاونی شده با ذکر این نکته  همه ی خواسته ی شاکیان در سنوات گذشته اتفاق افتاده و معلوم نشد با چه اغراضی به یکباره بعد از انتصاب هیات مدیره ی جدید این همه رای بر علیه منافع شرکت صادر شد؟
برای برون رفت از این وضعیت در تلاش مجدانه بودیم مجمع عمومی برگزار کنیم ؛ چون در مجمع عمومی سال ۱۳۹۷ پیمانکاران و افراد غیر عضو هم رای داده بودند پالایش اعضاء با رهنمودهای دقیق کمیته ی حقوقی اداره کل تعاون به صورت فشرده وصرف  ساعت ها صورت پذیرفت بعد از اتمام بستن لیست اعضاء فراخوان دعوت مجامع در تاریخ های ۱۴۰۱/۲/۱-۱۴۰۱/۴/۱-۱۴۰۱/۶/۲ در روزنامه رسالت داده شد کسانی که منافع مالی شان در نابسامانی شرکت تامین می شود بیکار ننشستند  و هر سه مجمع را برهم زدند . رئیس مرکز به اصطلاح داوری برتر کشور! چرا خود را به تجاهل می زنید؟ با اوصاف یاد شده چه کسی به فکر تداوم مدیریت ناکارآمد خود هست؟!
۳- رئیس اتاق به اصطلاح برتر ملی ایران! آیا واقعا فهمیدن این نکته خیلی سخت هست مدیر عامل به زعم شما سابق [!!؟] هیات مدیره چرا عاشق ارسال نامه از طریق اظهارنامه بود؟ چندین نامه به اتاق نوشتیم به کدام نامه های شرکت، به کدام خواسته های  حضوری در جلسه های ۲ الی ۸ ساعته  پاسخ مثبت دادید؟
البته ارسال اظهارنامه به سفارش و توصیه ی ریاست محترم مرکز داوری ایران در تهران صورت گرفت در جائی ذکر کردید » در دوران کوتاه مسئولیت هیات مدیره انتصابی چندین پرونده در مرکز داوری …. تشکیل دادید.« اگر مروت و صداقت پیشه می_کردید باید معترف می شدید تنها یک پرونده تخلیه ی دفتر آن هم به توصیه خودتان تحت شماره ۲۴۳۷ ثبت شد بعد از مدتی توصیه کردید در خواست تخفیف در هزینه داوری نوشته شود سپس افاضات فرمودید به دلیل بدهی شرکت و خیل طلب کاران و به تبع تصرف آنان بعد از تخلیه ؛ رای نخواهید داد!! مشخص هست شما در این استان خودسرانه و خودمختار عمل می کنید چرا که در سیستم قضائی، قضات به منافع و آسیب های آرای اصداری  شاکی و متشاکی ورود نمی کنند.
۴-علیرغم خود پنداری علامه ی دهر بودن در تعاونی ها در جای جای نوشته ی تان به چه دلایلی اعضای هیات مدیره را »سابق« خطاب کردید؟ اگرچه در سطور فوق پاسخ داده شد ولی انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی های استان با کدام دلیل به رد صلاحیت کاندیداهایی که یک ماه قبل صلاحیت شان را تایید کرده بود اقدام نمود؟ و به چه دلایلی استعفای کاندیداها به جای هیات مدیره را پذیرش نمودید؟ به این اقدامات خلاف واقع و خلاف قانون چگونه رنگ مصلحت می_دهید؟ قربان بروم خدا را … یک بام و دو هوا را….
۵- بدست آوردن حق مسلم روزنامه نگار پیشکسوت را از شاهکارهای خودتان قلمداد کردید! پروسه این پرونده را همه می دانند و باز می دانند چقدر مخالفت و مقاومت از سوی شخص حضرتعالی صورت می گرفت فقط محض اطلاع تان، به حمدالله به کوری بدخواهان، جناب خلخالی در بستر بیماری نبوده و نیستند و قطعا امتناع از مکالمه؛ خود هنر زیبای دوستان قدیم تان هست که ریشه آن را باید در خودتان  جستجو کنید البته  نتوانستید حتی  کینه و خوشحالی تان رااز بیماری همسنگر مقام معظم رهبری و پیشکسوت مطبوعات کشور پنهان سازید.
و اما رئیس اتاق تعاون برتر ملی ایران! مسئول مرکز داوری برتر کشور! از چهار صفحه ی به اصطلاح جوابیه ی بی ربط تان ۲ صفحه آن را با ذوق زدگی به نامه شماره ۱۴۹۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲ مدیر کل محترم دفتر تعاونی های توزیع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور اختصاص دادید اگرچه مفاد نامه ی یادشده از دیدگاه ما خطای اداری بود و بس ولی برای ما نه سئوال که جای تعجب دارد عضو یا غیر عضو بودن کذایی ان ۱۳ نفر به شخص خلیلی، اتاق تعاون، مرکز داوری و…. چه ارتباطی دارد؟! از اینکه در این خصوص همواره تخیل اختراعی انفعالی دارید که با دسته کورها و با یک مشت آدم جاهل و بی دست و پا و ترسو طرف هستید و در اوهام به سر می برید به شما تبریک می گوئیم!!
جناب باقر خلیلی! چند روز قبل در خصوص حضور جمعی که ما هم حضور داشتیم اشتباه فاحش لغو عضویت کذایی ۱۳ نفر را یاد آور شدید و اظهار داشتید :» از نظر شما ان ۱۳ نفر کماکان عضو هستند و اگر به اتاق داوری شاکی شوید رای به حقانیت عضویت آن ۱۳ نفر خواهید داد!!« صفات! مقدس مآبی ، دورویی، ریا ،تزویر چرا باید انسان را به ناکجا آبادها ببرد؟!
آقای رئیس ! محض اطلاع تان ماده ۵۹ اساسنامه شرکت تعاونی های کارکنان مسکن مطبوعات ارومیه اشعار می دارد: »عضویت اعضاء با تحویل زمین (حسب ماده ۵۰) یا واحد مسکونی مطابق قرار داد منعقده از تعاونی لغو می_گردد» شما تخیل نفرمایید دست ها ،ذهن ها ، قلم ها،تریبون ها و استدلال های ما بسته هست و قدرت ارجاع به مراجع ذیصلاح قوی از ماسلب شده است اگر کسانی زمین گرفتند (خوب می_دانید اعضای فوق هرگز نگرفتند) لابد دیگران هم واحد مسکونی نگرفتند؟!!
در این خصوص نه به خاطر مسایل مالی بلکه به دلیل حفظ شان و اعتبار اجتماعی و جایگاه انسانی ؛ کسانی بخواهند به هر نحوی به چپاول شرکت و اموال آن مثل گذشته ادامه دهند و اعداد ۵۰-۱۵۰ ،۳۵،۱۹/۳۰۰ را تکرار نمایند بطور قاطعانه و با توسل به قانون دستان اینگونه مزوران جیره خوار را قطع خواهیم کرد و العاقل یکفیه الاشاره.
و اما توصیه ی مشفقانه
هیچ کدام از اعضای هیات مدیره جدید در پارلمان ! بخش تعاون مشغول به کار نشدند و صبغه ی فعالیت هم ندارند و اگر به مواردی از آن احاطه نداشته باشند ایرادی برآنان نیست! ولی شما که خود را در عالم و آدم از جمله در اتاق تعاون ایران بعنوان روزنامه نگار و خبرنگار و مدرس ارتباطات جارزدید!
توصیه می کنیم یکبار دیگر به موضوع دریافت هزینه های انتشار روزنامه از بیت المال با علم یقین تحقیق و تفحص فرمائید واسیر اوهام و تخیلات نشوید  و آگاهانه سخن برقلم سرایید  بالاخص خودتان زمانی ناشر هفته نامه بودید که علیرغم به اصطلاح ارتزاق از بیت المال !آن رابه خاک سیاه نشاندید .
توصیه می_کنیم یک بار قانون مطبوعات؛ بالاخص فصول رسالت ، حدود  و وظایف آن را مطالعه فرمائید تا یاد بگیرید در ارسال جوابیه ها »به نکات طرح شده در آن باید پاسخ داد« و از ارجاع آن به مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم به عنوان »حربه ی ناآگاهانه« و حداقل ناشیانه پرهیز کنید که بدجوری سوراخ دعا را گم کرده اید؛ که از رسالت مطبوعات هیچ نمی دانید!

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۲۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۸ ق.ظ

دیدگاه


− سه = 1