پيرامون چاپ کتاب//

اؤتوز دؤلار اؤلوب، تک بیر رییال

اؤتوز دؤلار اؤلوب، تک بیر رییال

نجم الدین دانیالی
گروه فرهنگی:تعدادی از دوستان عزیز رسانه از بنده خواستند که در رابطه با انگیزه چاپ کتاب اخیرم به نام » اؤتوز دؤلار اؤلوب، تک بیر رییال« : توضیحاتی بدهم.
به گزارش آرازآذربایجان،ضمن تشکر از این دوستان عزیز و فعال فرهنگی، دستور عزیزان را اطاعت و همین نکته را به یمن خوشوقتی تلقی و در ضمن توضیحات، پیشنهادی را ارائه می دارم تا در حین اطاعت فرمایش بزرگان و انجام وظیفه، میوه ها و ثمرات دیگری را نیز از متون تجربه و فرصت اخذ و چیده باشیم.
با ملاحظه اشعار کتاب نشده ام، تعدادی اشعار را در فضای اقتصادی و گرانی و ارزانی دیدم و تصمیم گرفتم که این اشعار را در مجموعه ای جمع آوری و به شکل کتابی در آورم و چون این اشعار که جنبه اقتصادی دارند از نظر حجمی نمی توانست کتابی را تشکیل دهد لذا تعدادی اشعار دیگر را نیز بر آن ها افزوده و خدا را شکر که مجموعه کتاب شماره یازدهم آماده و چاپ و نشر گردید البته تحویل به چاپخانه و اخذ مجوز لازم خود داستان هایی دارد که چاپخانه مراحل لازم قانونی را از نظر اخذ مجوز و تصحیحات لازم با همراهی مولف صورت داده و کتاب مورد نظر هم اکنون با نام ” اؤتوز دؤلار اؤلوب تک بیر رییال” در دسترس علاقمندان و متقاضیان می باشد.
اما نکته ی بسیار مهمی که برخورد کردم و در اینجا مطرح می کنم و یقین دارم لازم است که در این مورد خاص مطالعات و یادداشت ها منسجم و مدون گردند تا در آینده رهگشای خوبی از تجارب اخذ و جلوی راه نویسندگان و شاعران و در کل رسانه ای های عزیز زبان مادری گذاشته شود، و آن اینست که:
در زبان فارسی موارد خارج از قواعد نسبتا زیادی داریم.
- مثلا کلماتی که در آن ها یک حرف خوانده نمی شود مثل خواستن با خانواده ی مربوطه اش ازقبیل خواه، خواهد، خواسته ….
- کلماتی که »ی« صدای »ا« می دهد مثل: موسی، عیسی، مولی ….- کلماتی که از نظر زبان فارسی بی قاعده نوشته و بی قاعده خوانده می شود.- کلماتی که در آن ها یک حرف موقع خواندن تکرار می گردد مثل : ریال، خیار، ویار، خیال…..- همچنین در مورد صداهای »و« که در کلمات مختلف صداهای مختلف می دهد مثلا کلمه دوز در دوخت و دوز و همین کلمه در دوز دارو و……- کلماتی که برای آن ها تشدید منظور می داریم ولی موقع نوشتن بطورمعمول تشدید گذاشته نمی شود و فقط کسی که مسلط بر کلمات باشد آن را درست تلفظ و منظور می دارد.
- و کلماتی که در آخر آن ها تنوین منظور می گردد .- و شاید موارد دیگری هم باشد و بنده به یاد نمی آورم.
با توجه به اینکه نوشته ها به زبان ترکی خیلی زیاد بوده و همیشه به شکل کتاب و رسانه ی روزنامه و مجله متبلور، و در همه جا پخش و منتشر می گردند، پیشنهاد بنده اینست که: برای گریز از اعمال استثنا های طریقه های نوشتن ها، و پرهیز از داشتن قواعد متعدد و یک قاعده نمودن نوشتن ها، بیاییم نکته بسیار مهم ذیل را منظور داریم که در نوشتارهای زبان مادری خودمان:
کلمه به هر شکل و لفظی که خوانده می شود و تلفظ می گردد، نوشته شود و خودمان را کلی از نظر حفظ و ازبر کردن املای کلمات راحت، و بچه ها و آیندگان را نیز از هاج و واج ماندن در نوشتن املای کلمات نجات دهیم.
به فرض، الله را در نوشتجات ترکی ال لاه و خواستن را خاستن البته در ترکی کلمه خواستن نداریم منظور من بیان کلمات مشابه می باشد
درمورد نوشتن ریال به شکل رییال و خیار به شکل خییار و ویار به شکل وییار و دانیال به شکل دانییال و……و کلمات به شکل موسی و عیسی را به شکل موسا و عیسا بنویسیم.
یعنی نوشتن را حول سلیقه ی خواندن و به تبعیت از خواندن و لفظ کلمات، منظور داریم.
البته این پیشنهاد خام از بنده ی خام برای نوشتارهای زبان ترکی می باشد، امید که دانشجویان و اساتید فن هر چه بیشتر در این میدان مانور داده و راه را برای آیندگان هر چه سرراست تر و صافتر و خارج از پیچیدگی ها قرار دهند.
اگر برای این مورد که پیشنهاد شده در امر زبان ترکی یا هر زبان مادری دیگر اقدام لازم صورت گیرد و در آینده نزدیک قانونمند گردد برای امر مجوز کتاب از وزارت ارشاد نیز راه ساده تر و قدری مشخص تر خواهد بود.
البته در این مورد متولیان امر می توانند دانشگاه ها با اساتید محترمشان و استانداری های مربوط به زبان مادری و اهالی عزیز رسانه بوده، که پا پیش گذاشته و ادامه مسیر را برای آیندگان سرراست تر نمایند.
.Arazazarbaiijan.farhangi@gmail.com

نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۸:۲۹ ق.ظ

دیدگاه


4 × شش =