سوغاتی مرگباری که از آنتالیا و آذربایجان می آید

سوغاتی مرگباری که از آنتالیا و آذربایجان می آید

گروه اجتماعی : فوق‌تخصص بیماری‌های عفونی گفت:‌ تعداد کسانی که بعد از سفر به مناطقی مثل تایلند، آنتالیا و آذربایجان برای تشخیص ایدز مراجعه می‌کنند افزایش یافته است، در داخل کشور هم شاهد تغییرات جدی در رفتار جنسی که می‌تواند ناشی از شبکه‌های ماهواره‌ای باشد هستیم، یکی از عوامل این خطر افزایش مصرف مواد روانگردان است.
حمید عمادی درباره آخرین وضعیت بیماری ایدز و افراد مشکوک به این بیماری گفت: تعداد افرادی که بعد از مسافرت به خارج کشور و مناطقی مثل تایلند، آنتالیا، آذربایجان، ارمنستان و حتی دوبی به علت نگرانی از ابتلا به ویروس ایدز مراجعه می‌کنند به شکل محسوسی افزایش یافته است و واقعاً کم نیستند افرادی که از ترس اینکه نکند آلوده شده باشند حتی چندین بار مراجعه می کنند و آزمایش می‌دهند.
وی گفت:‌ این یک واقعیت تلخ است که تعداد زیادی از مسافرانی که به این کشورها سفر کرده‌اند، مراجعه و اعلام می‌کنند که وضعیت عادی نداشته و مواد روانگردان یا در مواردی الکل مصرف کرده بودند و حال عادی نداشته‌اند یا هنگام رابطه وسیله پیشگیری آنها پاره شده و نسبت به انتقال ویروس ایدز نگران هستند.وی اضافه کرد:‌ البته نتیجه آزمایش همه این افراد مشکوک مثبت نمی‌شود اما موارد مثبت در بین این مسافران هم قابل توجه است و متأسفانه این واقعیت وجود دارد که موارد مراجعه رو به افزایش است اما اینکه چه تعداد از افراد به این کشورها سفر کرده‌اند، من آماری نداریم.
عمادی افزود: البته بیشتر افرادی که نگران هستند و به پزشک مراجعه می‌کنند، اتفاقاً افرادی هستند که بیشتر مسائل بهداشتی را رعایت می‌کنند و بیشتر کسانی که رفتارهای خطرناک‌تر دارند،‌معمولاً افراد لاابالی تر هستند و بسیاری از آنها قید مراجعه به پزشک و پیشگیری تشخیص و درمان را هم می‌زنند و حتی عده‌ای از ترس اینکه نتیجه آزمایش مثبت باشد، مراجعه نمی‌کنند و سعی می‌کنند از وضعیت خود بی اطلاع باشند و متأسفانه این افراد بی مبالات بیشتر درگیر می‌شوند.فوق تخصص بیماریهای عفونی ادامه داد: البته باید مراقب باشیم که با مسائل مشابهی در داخل کشور هم مواجه هستیم، متأسفانه موارد مراجعه زیادی در کشور داریم که بعد از مصرف مواد روانگردان یا حتی الکل در شرایط غیر عادی رابطه داشته اند.وی گفت: این نوع روابط متأسفانه در گروه سنی خاصی نیست و از افراد نوجوان تا بزرگسال را شامل می‌شود و متأسفانه مجرد و متأهل هم ندارد، در برخی موارد افرادی با دوستان خود قرار می‌گذارند و دختر با این نیت که فقط یک رابطه ساده است به خانه پسر رفته اما پسر همین که مشاهده می‌کند دختر قبول کرده که به خانه اش بیاید اصل را به این می‌گذارد که همه چیز تمام است و باید رابطه برقرار شود، در حالی که تصور دختر این نبوده است.عمادی اضافه کرد: این نوع روابط هم وجود دارد که نمی‌دانم اسم آن را چه باید گذاشت، آیا تجاوز محسوب می شود یا نوعی سوء‌تفاهم است و بعضاً چنین مراجعانی هم داریم.
وی تأکید کرد: مراجعان و افرادی که از ترس ابتلا به ویروس ایدز مراجعه می‌کنند در تمام سنین هستند و متأسفانه در بین افراد متأهل هم کم نیستند،‌ مسئله نگران کننده تر این است که شاید به علت تأثیر شبکه های ماهواره‌ای مانند فارسی وان،‌ این پدیده در بین زنان متأهل هم نسبت به گذشته بیشتر شده است گر چه در بین متأهلان همچنان میزان مردان مراجعه کننده که نگران هستند و روابط خارج از چارچوب خانواده داشته‌اند، بیشتر است.این فوق تخصص بیماریهای عفونی گفت: بنده به عنوان یک پزشک فقط مشاهداتم را بیان می کنم اما اینکه علت این پدیده چیست و راه حل آن چیست،‌در صلاحیت من نیست و باید افراد مسئول و کارشناسان مسائل اجتماعی در این مورد نظر بدهند و به نظر من این مسئله بسیار پیچیده‌ای است و راه حل آن نیز مشکل است و نیازمند برنامه‌های حساب شده فرهنگی و اجتماعی است در غیر این صورت آینده نگران کننده‌تر خواهد بود.سوغاتی مرگی که از آنتالیا و آذربایجان می¬آیدگروه اجتماعی : فوق‌تخصص بیماری‌های عفونی گفت:‌ تعداد کسانی که بعد از سفر به مناطقی مثل تایلند، آنتالیا و آذربایجان برای تشخیص ایدز مراجعه می‌کنند افزایش یافته است، در داخل کشور هم شاهد تغییرات جدی در رفتار جنسی که می‌تواند ناشی از شبکه‌های ماهواره‌ای باشد هستیم، یکی از عوامل این خطر افزایش مصرف مواد روانگردان است.
حمید عمادی درباره آخرین وضعیت بیماری ایدز و افراد مشکوک به این بیماری گفت: تعداد افرادی که بعد از مسافرت به خارج کشور و مناطقی مثل تایلند، آنتالیا، آذربایجان، ارمنستان و حتی دوبی به علت نگرانی از ابتلا به ویروس ایدز مراجعه می‌کنند به شکل محسوسی افزایش یافته است و واقعاً کم نیستند افرادی که از ترس اینکه نکند آلوده شده باشند حتی چندین بار مراجعه می کنند و آزمایش می‌دهند.وی گفت:‌ این یک واقعیت تلخ است که تعداد زیادی از مسافرانی که به این کشورها سفر کرده‌اند، مراجعه و اعلام می‌کنند که وضعیت عادی نداشته و مواد روانگردان یا در مواردی الکل مصرف کرده بودند و حال عادی نداشته‌اند یا هنگام رابطه وسیله پیشگیری آنها پاره شده و نسبت به انتقال ویروس ایدز نگران هستند.وی اضافه کرد:‌ البته نتیجه آزمایش همه این افراد مشکوک مثبت نمی‌شود اما موارد مثبت در بین این مسافران هم قابل توجه است و متأسفانه این واقعیت وجود دارد که موارد مراجعه رو به افزایش است اما اینکه چه تعداد از افراد به این کشورها سفر کرده‌اند، من آماری نداریم.عمادی افزود: البته بیشتر افرادی که نگران هستند و به پزشک مراجعه می‌کنند، اتفاقاً افرادی هستند که بیشتر مسائل بهداشتی را رعایت می‌کنند و بیشتر کسانی که رفتارهای خطرناک‌تر دارند،‌معمولاً افراد لاابالی تر هستند و بسیاری از آنها قید مراجعه به پزشک و پیشگیری تشخیص و درمان را هم می‌زنند و حتی عده‌ای از ترس اینکه نتیجه آزمایش مثبت باشد، مراجعه نمی‌کنند و سعی می‌کنند از وضعیت خود بی اطلاع باشند و متأسفانه این افراد بی مبالات بیشتر درگیر می‌شوند.فوق تخصص بیماریهای عفونی ادامه داد: البته باید مراقب باشیم که با مسائل مشابهی در داخل کشور هم مواجه هستیم، متأسفانه موارد مراجعه زیادی در کشور داریم که بعد از مصرف مواد روانگردان یا حتی الکل در شرایط غیر عادی رابطه داشته اند.
وی گفت: این نوع روابط متأسفانه در گروه سنی خاصی نیست و از افراد نوجوان تا بزرگسال را شامل می‌شود و متأسفانه مجرد و متأهل هم ندارد، در برخی موارد افرادی با دوستان خود قرار می‌گذارند و دختر با این نیت که فقط یک رابطه ساده است به خانه پسر رفته اما پسر همین که مشاهده می‌کند دختر قبول کرده که به خانه اش بیاید اصل را به این می‌گذارد که همه چیز تمام است و باید رابطه برقرار شود، در حالی که تصور دختر این نبوده است.عمادی اضافه کرد: این نوع روابط هم وجود دارد که نمی‌دانم اسم آن را چه باید گذاشت، آیا تجاوز محسوب می شود یا نوعی سوء‌تفاهم است و بعضاً چنین مراجعانی هم داریم.
وی تأکید کرد: مراجعان و افرادی که از ترس ابتلا به ویروس ایدز مراجعه می‌کنند در تمام سنین هستند و متأسفانه در بین افراد متأهل هم کم نیستند،‌ مسئله نگران کننده تر این است که شاید به علت تأثیر شبکه های ماهواره‌ای مانند فارسی وان،‌ این پدیده در بین زنان متأهل هم نسبت به گذشته بیشتر شده است گر چه در بین متأهلان همچنان میزان مردان مراجعه کننده که نگران هستند و روابط خارج از چارچوب خانواده داشته‌اند، بیشتر است.

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۵:۴۲ ق.ظ

دیدگاه


4 × = بیست