بی‌توجهی به نیازهای آحاد جامعه به فروپاشی انسجام ملی می انجامد

بی‌توجهی به نیازهای آحاد جامعه به فروپاشی انسجام ملی می انجامد

گروه تحلیل: بی‌تفاوتی اجتماعی که ذیل سایه بی‌توجهی به نیازهای فردی و گروهی آحاد جامعه شکل می‌گیرد، تبعاتی جز کاهش مشارکت‌های اجتماعی، فروپاشی همبستگی و ویرانی انسجام ملی در پی ندارد.
اکبر مجدالدین در خصوص آثار و تبعات بی تفاوتی اجتماعی در یک جامعه اظهار داشت: بی تفاوتی اجتماعی در حقیقت به عدم توجه به سرنوشت جامعه و مباحث اجتماعی کشور تعبیر می شود. وی افزود: بی تفاوتی اجتماعی همچنین به تضعیف نقش‌های اجتماعی آحاد جامعه در انجام وظایف و مسئولیت های اجتماعی اشاره می کند.
مجدالدین ادامه داد: بر این اساس بی تفاوتی اجتماعی به عنوان یک آسیب اجتماعی موجب تبعات مخرب در یک جامعه است. ابهام در خصوص نقطه نظرات جامعه، چالش‌ها و خواست‌های اجتماعی و همچنین ابهام در خصوص چگونگی کاهش و رفع آسیب‌ها از مهمترین صدمات این آسیب اجتماعی محسوب می شود. به گفته وی، این ابهامات در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و پیش بینی‌های آینده نیز اختلال ایجاد می کند.
این جامعه شناس تصریح کرد: بی تفاوتی اجتماعی همچنین با عدم موضع گیری، مشارکت های اجتماعی را کاهش می دهد و تعاملات اجتماعی و پویایی جامعه را تضعیف می کند.
وی تاکید کرد: یک جامعه به منظور رفع خواست‌های اجتماعی نیازمند تعاملات اجتماعی و انسجام است. توسعه ارتباطات متقابل فردی با جامعه سبب دخالت در موضوعات اجتماعی و انجام وظایف است و عدم احساس عضویت و اثرگذاری ضعیف نیز موجب بی تفاوتی اجتماعی می شود.
مجدالدین افزود: بنابراین تقویت انسجام اجتماعی و این احساس که سرنوشت جامعه بر منافع فردی اثرگذار است؛ موجب کاهش بی تفاوتی و بی اعتنایی اجتماعی می شود.
این استاد جامعه شناسی یادآور شد: بر این اساس توانمندی، تخصص و ماهیت وجودی در جهت ارتقای جامعه و نیازمندی های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار می گیرد.
مجدالدین همچنین با اشاره به جمعیت فعال تصریح کرد: رفع بی تفاوتی اجتماعی و تقویت انسجام اجتماعی، جمعیت فعال یک جامعه را نیز به صحنه های اجتماعی می کشاند و کشور را در برابر تهدیدات خارجی تقویت می کند.
وی افزود: به عنوان مثال خودکفایی که بی شک نیازمند انسجام اجتماعی است، با رفع این بی تفاوتی توسعه می یابد.
مجدالدین رشد و گسترش همبستگی، نوآوری، خلاقیت، مشارکت و قدرت اجتماعی را از دیگر تبعات کاهش بی تفاوتی اجتماعی عنوان کرد و گفت: بی تردید با توسعه بی تفاوتی اجتماعی، عدم مشارکت های اقتصادی و اجتماعی افزایش و منافع فردی بر منافع ملی ترجیح داده می شود.
این کارشناس اضافه کرد: هنجارشکنی نیز یکی دیگر از مهمترین آثار بی تفاوتی اجتماعی به شمار می رود که احترام به نظم و انضباط اجتماعی را هم متزلزل می کند.
مجدالدین نارضایتی اجتماعی را نیز از تبعات مخرب این پدیده عنوان و اظهار کرد: این نارضایتی در دو سطح فردی و اجتماعی بروز می یابد؛ اعتراض، هنجارشکنی و شورش از جمله اشکال این نارضایتی است.
به گفته وی عدم پایبندی به ضرورت های اجتماعی، مقدسات و مفهوم ملیت نیز از آثار نارضایتی اجتماعی در یک کشور است.
مجدالدین تاکید کرد: شهروندان یک جامعه باید منافع شخصی را در گرو منافع ملی و نقش فردی را نیز در کشور موثر بدانند زیرا در این صورت به منظور حل چالش‌ها اقدام می کنند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایرنا، این آسیب‌شناس اجتماعی ادامه داد: گاه برخی واقعیت های اجتماعی سبب ایجاد انگیزه‌های منفی می شود و بی تفاوتی اجتماعی را تقویت می کند. به عبارت دیگر عدم توجه به بهبود وضعیت و همچنین خواست ها و نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه سبب بروز و تقویت بی اعتنایی اجتماعی می شود.
.Arazazarbaijankhabarname@gmail.com

نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۲ ق.ظ

دیدگاه


− 5 = یک