دانشگاه ارومیه از کاندیدای خاصی جانبداری نمی کند

دانشگاه ارومیه از کاندیدای خاصی جانبداری نمی کند

آرازآذربایجان،رئیس دانشگاه ارومیه گفت: یکی از راهبردهای اصلی دانشگاه در زمینه انتخابات رعایت عدالت و عدم جانبداری از یک کاندیدای خاص است.
احد علیجانپور در تبیین برنامه های دانشگاه ارومیه در ایام انتخابات گفت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و نقش مهم دانشگاه ها در تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه و ارتقای مشارکت سیاسی، «بسته سیاستی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری» توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری تدوین شده است.
علیجانپور بیان کرد: این بسته عملیاتی جهت راهبری فعالیت های اجتماعی و سیاسی دانشگاهیان بر اساس راهبردهای چهارگانه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر «مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت» آماده شده است.
رئیس دانشگاه ارومیه افزود: بر اساس این بسته سیاستی، تعمیق بصیرت سیاسی، تامین مشارکت حداکثری، زمینه سازی رقابت سالم، گسترش عدالت انتخاباتی، افزایش عقلانیت در رفتار انتخاباتی و ارتقای سواد فضای مجازی دانشگاهیان در زمینه انتخابات در بسترهای نشست، کارگاه، تریبون آزاد، کرسی آزاداندیشی، نشریات، همایش، سخنرانی، فضای مجازی و نقد و نظریه پردازی انجام می گیرد که ما در دانشگاه ارومیه نیز در همین راستا از تشکل ها و فعالیت های سیاسی تشکل های دانشجویی و اساتید در چارچوب قوانین و مقررات حمایت می کنیم.
وی در خصوص حضور کاندیداها در دانشگاه گفت: یکی از راهبردهای اصلی دانشگاه در زمینه انتخابات رعایت عدالت و عدم جانبداری از یک کاندیدای خاص است. به همین جهت حضور تمامی کاندیداها در برنامه های سیاسی دانشگاه در نظر گرفته خواهد شد و هر یک که دعوت تشکل ها را بپذیرد می تواند در دانشگاه حضور یابند؛ حتی جهت ارائه گزارش نمایندگان فعلی ارومیه نیز ما بر تشکل های سیاسی دانشگاه تاکید نموده ایم که هر سه نماینده در دانشگاه حضور یابند.

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۸:۲۸ ق.ظ

دیدگاه


+ 4 = ده