وحدت اقوام و مذاهب زیباترین نمود ارادت به ساحت مقدس رسول الله

وحدت اقوام و مذاهب زیباترین نمود ارادت به ساحت مقدس رسول الله

گروه تحلیل : در میان قاموس ها، گلواژه ای که در راس برترین ها قرار دارد، و بسیار جاذب دلگشا و زیباست، واژه وحدت و اتحاد است .
اتحاد، نخ تسبیحی است که مهره ها را در کنار هم نگه می دارد، و ارتباط منظمی بین آن ها برقرار می سازد، و آن ها را از پراکندگی و دورافتادگی و گم شدن حفظ می کند; اگر آن نخ پاره شود، انسجام مهره ها گسسته شده، و هر کدام به جایی فرو خواهد افتاد .
وحدت عامل مهم حرکت بخش برای انقلاب_ها بوده، و انسان ها را در گذر پیشرفت به سوی پیروزی ها، از دست اندازها و گردنه های صعب العبور، عبور می دهد، به ناتوانی ها توان بخشیده، و دشواری ها را آسان می کند و ناممکن_ها را ممکن می سازد .
اصولا نمی توان بین اسلام و رهبری اسلامی با مساله وحدت، جدایی فرض کرد، چرا که اسلام منهای وحدت، و یا ولایت منهای وحدت، هم چون شیر مثنوی است که چنین شیری را خدا نیافریده است .
وحدت مسلمانان، توان آنان را در برابر دشمنان، صدها و هزارها برابر می کند، درست مانند سدهای بزرگی که در نقاط مختلف جهان ساخته شده و مبدا بزرگ ترین نیروهای صنعتی است، و سرزمین های وسیعی را زیر پوشش روشنایی و آبیاری قرار داده است، این قدرت عظیم چیزی جز نتیجه به هم پیوستن دانه های ناچیز باران نیست . بنابراین اتحاد و انسجام دانه_های باران باعث ایجاد سدهای عظیم با آن همه توانایی ها شده است .
وقتی که از دانه های باران در پرتو وحدت و به هم پیوستگی چنان آثار اعجازآمیز بروز کند، قطعا اتحاد و انسجام مسلمانان آثار و برکات اعجاز آمیز بیش تری در پیشرفت اهداف عالی انسانی و جلوگیری از مقاصد غیر انسانی استعمار خواهد داشت و موجب سربلندی و عزت و اقتدار بی نظیر خواهد شد .
حفظ وحدت در صدر اسلام، موجب انسجام و فشردگی مسلمانان شد، آن ها در پرتو همین همدلی و هماهنگی توانستند بر خیل دشمنان مختلف فائق آیند و به امتیازات فوق العاده دست یازند، چرا که قرآن به آن ها فرموده بود: »واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا; و همگی به ریسمان خدا (قرآن و اسلام و هرگونه وسیله رحمت) چنگ زنید و پراکنده نشوید، و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید، و او میان شما الفت ایجاد کرد، و به برکت نعمت او برادر شدید .« قرآن تفرقه و اختلاف را در ردیف عذاب های آسمانی عنوان کرده و می فرماید: »قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم باس بعض، بگو خداوند قادر است که از بالا یا از زیر پای شما، عذابی بر شما بفرستد، یا به صورت دسته های پراکنده شما را با هم بیامیزد، و طعم جنگ (و اختلاف) را به هر یک از شما به وسیله دیگری بچشاند .«
قرآن به تفرقه افکنان هشدار داده و آنها را جدای از اسلام و دشمن مسلمانان معرفی کرده و با قاطعیت می فرماید: »ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شی ء انما امرهم الی الله; (۴) همانا کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند و به گروه های گوناگون تقسیم شدند، تو هیچ گونه رابطه ای با آن ها نداری، سر و کار آن ها تنها با خدا است .« قرآن; گروه گرایی و پراکندگی را از برنامه های مشرکان دانسته، و مسلمانان را به شدت از آن نهی کرده و به انسجام تحت پوشش توحید دعوت فرموده و با صراحت می فرماید: »و لاتکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا; از مشرکین نباشید، از کسانی که دین خود را پراکنده ساختند، و به دسته ها و گروه ها تقسیم شدند .« در گفتار پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) با تعبیرهای جالب و عمیق به مساله وحدت و برادری ترغیب شده و از هرگونه پراکندگی و تفرقه نهی گردیده است، و در بعضی از این موارد به دلیل آن نیز اشاره شده است، به عنوان نمونه، نظر شما را به چند گفتار از آن ها جلب می کنیم: پیامبر اکرم (ص) فرمود: » یک دست (یک پارچه هم چون یک دست نیرومند) سبت به بیگانگان هستند .«
و نیز فرمود: »المسلمون کالرجل الواحد اذا اشتکی عضو من اعضائه تداعی له سائر جسده مسلمانان نسبت به همدیگر هم چون یک مرد هستند که هرگاه عضوی از اعضای او دردمند شود، اعضای دیگر او نیز احساس درد می کنند .«
از این بیانات چنین استفاده می شود که رعایت حفظ اتحاد، ارزش بسیار عمیق و مهمی است که پیامبر (ص) و امامان (ع) ما را به آن دعوت کرده_اند، و به عکس گناه تفرقه افکنی و پراکندگی به قدری بزرگ است که به منادیان و پدید آورندگان آن به شدت هشدار داده شده، تا مسلمانان با اظهار تنفر از آن ها و از هرگونه تفرقه افکنی، عوامل اختلاف را از جامعه خود طرد کرده و برای حفظ وحدت خود، از هیچ گونه کوششی دریغ ننمایند . وحدت و یک پارچگی اثر معجز آمیزی در پیشرفت اهداف، و سربلندی و پیروزی اجتماعات دارد، و در بقای نظام و انقلاب اسلامی، پس از مساله اصل اسلام ناب، و اصل ولایت و رهبری صحیح، هیچ موضوعی هم چون اتحاد و انسجام اقوام و ملت ها اثربخش نیست، وحدت کلمه و همدلی و همرنگی مسلمانان صدر اسلام، شاگردان پیامبر (ص) اثر به سزایی در پیشرفت ها و فتوحات شگفت انگیز اسلام داشت، چرا که آن ها به سخن پیامبر (ص) دل داده بودند که فرموده بود: »المؤمن للمؤمن کالبنیان یشید بعضه بعضا; افراد با ایمان نسبت به یکدیگر همانند اجزای یک ساختمانند که هر جزیی از آن، جزء دیگر را محکم می کند .« وحدت و انسجام در پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشت، امام خمینی – قدس سره – منادی وحدت بود، و همواره به آن سفارش می_کرد، و به تفرقه افکنان هشدار می داد، و آسیب رسانی به هم پیوستگی ملت را گناه بزرگ می_شمرد . به گزارش آرازآذربایجان به نقل از حوزه ، آری نقش دین اسلام در ایجاد وحدت و برادری، و نقش وحدت و برادری در پیشبرد اهداف به قدری برای دشمنان و استعمارگران مهم و گران بود، که برای نفوذ خود به کشورهای اسلامی بیشترین سعی خود را برای ایجاد تفرقه نمودند، و با تز »تفرقه بینداز و حکومت کن « وارد میدان شدند، و در این راستا خسارت های جبران ناپذیری به اسلام و مسلمانان وارد ساختند، چرا که آن ها راز و رمز پیروزی های چشم گیر مسلمانان در ابعاد گوناگون را همان فشردگی و انضباط و به هم پیوستگی آن ها می_دانستند .
خدای تبارک و تعالی همه را به وحدت دعوت فرموده است، و به تمسک به اسلام و حبل الله دعوت فرموده است، و از تفرقه تحذیر فرموده است، اگر گویندگان همان معنا را می گویند، شما بدانید که این گویندگان، اسلامی هستند . و اگر دیدید که گویندگان یا گروهی یا اشخاصی، گفتارشان بر خلاف آن چیزی است که خدای – تبارک و تعالی – می فرماید که: »واعتصموا بحبل الله جمیعا; تمام شما اعتصام به ریسمان خدا بکنید« تمام شما مامورید که تفرقه نداشته باشید، اگر دیدید اشخاصی می خواهند بین شما و گروهی از ملت یا ملت تفرقه بیندازند، یا دعوت بکنند به مقابله با گروهی از ملت، بدانید که این دعوت برخلاف دعوت اسلام است و برخلاف دعوت انبیاء خدا است، و بر خلاف دعوت خدا است که شما را دعوت به اتحاد همگانه می کند .
به گفته »جان دیون پورت « دانشمند معروف انگلیسی ». . . محمد یک نفر ساده، در پرتو اتحاد قبایل پراکنده کوچک و برهنه و گرسنه، کشور خودش را به یک جامعه فشرده و با انضباط تبدیل نمود، و در میان ملل روی زمین آن ها را با صفات و اخلاق تازه ای معرفی کرد، و در کمتر از سی سال، این طرز و روش، امپراطور قسطنطنیه را مغلوب کرد، و سلاطین ایران را از بین برد . سوریه و بین النهرین و مصر را تسخیر کرد، و دامنه فتوحاتش را از اقیانوس اطلس تا کرانه دریای خزر و تا رود سیحون گسترش داد . . «
Arazazarbaijankhabarname@gmail.com

نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۳ ب.ظ

دیدگاه


8 − = دو