وحدت اقوام

وحدت اقوام

ابراهیم آقازاده
آراز آذربایجان بعنوان “نماد و سمبل و ویترین” تفکرو اهداف مان در معرض رصد و قضاوت خواننده های عزیز قراردارد. اراز آذربایجان تنها روزنامه استان آذربایجان غربی است که به سه زبان فاخر فارسی، ترکی آذربایجانی و کردی انتشار می یابد.
این زبان ها را مخصوصا در استانی که تعدد و تکثر قومیت و ادیان وجود دارد انتخاب نمودیم و سعی بر این بوده همواره “آراز آذربایجان” سمبل وحدت اقوام و زبان گویای آنها در آذربایجان باشد. در عین حال سعی نمودیم از مطالبات قانونی اقوام؛در چارچوب قانون حمایت نماییم. تنوع قومی به عنوان یکی از ویژگی های مهم برخی از جوامع ، مثل شمشیر دولبه ای هست که بسته به نوع استفاده ای که از آن می شود می تواند تهدید و یا فرصت ارزیابی شود . چند فرهنگی (multi cultural) در صورت حسن مدیریت می تواند منجر به غنا و عمق فرهنگی باشد در غیر آن به یکی از چالش های مهم وحدت ملی کشورهای چند قومی ای مثل ایران بدل خواهد شد.
حکومت های معاصر ایران در قبال تنوع قومی سیاست های متفاوتی اتخاذ کرده اند؛ حاکمان پهلوی بر اساس شعار وحدت ملی در گرو وحدت زبانی و با تبلیغ ایران باستان و پر رنگ کردن عنصر زبان رسمی در هویت ایرانی، سیاست یکسان سازی فرهنگی را پیش گرفته و تلاش کردند مساله تنوع فرهنگی ورابطه آن با وحدت ملی را با استحاله ی اقوام و فرهنگ های دیگر حل نمایند در حقیقت بجای حل مساله اقدام به پاک کردن صورت مساله نمودند، مساله ای که متاسفانه برخی به ظاهر دلسوزان انقلاب کم و بیش در آن مسیر گام بر می دارند گرچه اقدام برخی نا آگاهانه و بدون سوء نیت هست ولی به گمانم فاجعه از آنجا نشات می گیرد که برخی آگاهانه در این مسیر گام برمی دارند.
بعد از انقلاب گرایشات ناسیونالیسم و باستان گرایی کمرنگ شد و بر انتر ناسیونالیسم اسلامی تاکید و همه ی گرایشات قومی تقبیح گردید، روشی که توانست در دفاع مقدس کارگر آید و نظام اسلامی از آن بعنوان ابزاری مشروع در جهت مقابله با جهانخواران استفاده نمود . پدیده ای که هم اکنون استعمار و در راس آن آمریکا با توسل به حقوق اقوام و سوء استفاده از آن به انحاء مختلف جهت فشار بر نظام اسلامی در مجامع بین المللی سود می جوید.
هویت ایرانی برآیند تلفیق اقوام متعد ایرانی هست و جمهوری اسلامی با عطف به خواسته های تمامی اقوام در کشورمان عموما ودر آذربایجان خصوصا با تکیه بر محور وحدت اقوام می تواند پایگاه اجتماعی خویش را محکم تر نماید ، نگاه تکثر گرایانه در سیاست اقتصادی و پروژه های عمرانی و زیر ساخت ها از یک طرف و از طرف دیگر تعمیم دادن آن در حوزه ی فرهنگ و به طور مشخص ایجاد بسترها و روش های لازم برای آموزش ، پژوهش و آفرینش آثار به زبان های تمامی اقوام می تواند حربه ی اصلی دشمنان این مرز و بوم را از آنان بگیرد. از دیگر سو در صورت اجابت مساله ی فوق پان های اقوام که هدف اصلی برخی از آن ها براندازی” نظام جمهوری اسلامی”می باشد و از آن بعنوان ابزاری برای مظلوم نمایی بهره برداری نموده و در بیشتر موارد مصادره به مطلوب اقوام می نمایند خلع سلاح خواهند شد.
ماهمواره آرزوی وحدت اقوام در کشور و خصوصا در آذربایجان را داریم چرا که در صورت عدم تحقق خواست منطقی اقوام در چارچوب قانون اساسی و کوبیدن طبل اختلاف قومی توسط افراطیون آن و پرداخت افراطی افراطیون اقوام به موضوع تنوع و تکثر اقوام و اینکه هر قومی زبان و نژاد خویش را در این بازار بلبشو رنگین تر و برتر و تکامل یافته تر از سایر اقوام بداند ، بنویسد و تبلیغ نماید از ایران چه می ماند و از ایرانی که ؟ بی هیچ تردید در کنار برخی پروسه های براندازی نظام ؛کشورهای دشمن از طریق اختلاف افکنی بین اقوام به دنبال آن هستند. تنها برگ برنده آنها در این مسئله نهفته است که فارس بگوید “ایرانی یعنی فارس” ترک آذربایجانی بگوید من آذربایجانی هستم نه ایرانی ! کرد بگوید …بلوچ بگوید… عرب بگوید … تنها راه فائق آمدن به پروسه ی فوق برآورده کردن خواست قانونی اقوام با تکیه بر وحدت اقوام هست و بس.

نوشته شده توسط admin در شنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۵۸ ق.ظ

دیدگاه


+ 1 = دو