سلماسRSS Feed

1528082881

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

بازگشایی مرز کوزه رش-گلینجک سلماس به یک مطالبه ملی تبدیل...

آرازآذربایجان-رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بحث بازگشایی مرز کوزه رش-گلینجک سلماس به یک مطالبه ملی تبدیل شده است و امیدواریم با اقدامات مجموعه دستگاه های مرتبط بتوانیم مردم منطقه را به آرزویشان برسانیم. حشمت الله فلاحت پیشه امروز در حاشیه بازدید از ظرفیت های مرزی سلماس گفت: استفاده از ظرفیت مرزهای آذربایجان غربی طرح دردستورکار کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بوده... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :

صفحه 1 از 212

سیاسی

اقتصادی