شهروندان از گراني محصولات لبني مي‌گويند

سیم خاردار دور ظرف ماست!

سیم خاردار دور ظرف ماست!

گروه اقتصادی: نرخ دلار بالا رفت و لبنیات گران شد، سکه مرز یک میلیون تومان را رد کرد و لبنیات گران شد، سکه و دلار ارزان شدند و لبنیات گران شد، مسئولین انتقاد کردند و لبنیات گران شد، شب شد، روز شد و هر اتفاقی افتاد لبنیات گران شد و گران شد و گران شد.
یکی دو سال گذشته آنقدر به دلایل عجیب و غریب، لبنیات گران شده است که ما هم شاخ درآورده‌ایــم. کـســی هــم حــریـف نـرخ ایـن نمـونـه محصـول پروتئینی نشده است؛ از نمایندگان مجلس مانند ایرانپور که قیمت‌گذاری شرکت‌های لبنی را خود مختار دانست گرفته تا دولتی‌ها، کسی حریف کنترل نرخ لبنیات نشده است.
آخـرین باری هم که شنیدیم لبنیات گران شد هفته گذشته بود! چون نرخ لبنیات هم مانند دلار مرتب تغییر می‌کند با این تفاوت که کاهش قیمت در کـارش نـیـسـت و فـقـط گـران مـی‌شـود. امـا یـک سـئـوال: این گرانی‌های پی در پی چه تأثیری بر مصرف لبنیات شهروندان گذاشته است؟
عــاطـفـه مـادری اسـت کـه در پـاسـخ بـه سـئـوال مـا می‌گوید: یکی دو سال پیش ما همراه با هر غذایی یک کاسه ماست هم می‌خوردیم ولی از وقتی لبنیات گران شده دیگر همراه غذا ما ست نمی‌خوریم و آن را به عنوان یک غذای جـداگـانه می‌شناسیم.
عاطفه خانم درباره هر یک از دیگر اعضای خانواده لبنیات نیز مثالی زد که مصرفشان نسبت به گذشته شاید یک دهم شده باشد؛ از کشک گرفته که آن را به سختی به آش رشته اضافه می‌کنند تا کره‌ای که سال تا ماه هم آن را نمی‌بینند.
مادر دیگری که در این باره نظر داد نیز دقیقاً با عاطفه موافق بود که مصرف لبنیاتشان نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است. صغرا خانم گفت: هفته‌ای ده تا شیر می‌خریدم که سه هزار و ۵۰۰ تومان می‌شد.
بعد، از آن‌ها ماست تهیه می‌کردم و یک هفته نشده تمامش را می‌خوردیم ولی الان هفته‌ای دو سه تا شیر بیشتر نمی‌خرم. این مادر از گذشته تعریف کرد. از سـال ۸۰ کـه قیمـت شیـر پـاکتـی دانه‌ای ۵۰ تومان بود و بقیه محصولات لبنی هم قیمت آنچنانی نداشتند: سر کوچه یک ماست بندی داشتیم که کشک هم می‌فروخت. یک پارچ کشک صد تومان قیمتش بود ولی حالا یک فنجان کشک ریخته‌اند داخل یک بسته و می‌گویند سه هزار تومان!
این مادر از گرانی خانواده لبنیات دل پری داشت و خاطرات متعددی نیز تعریف کرد. خیلی از آن‌ها حتی به سن ما هم قد نمی‌داد ولی بعضی از آن‌ها مربوط به همین چند سال پیش بود. ولی در کنار داستان‌هایی که شنیدیم خنده‌دارترین آن‌ها را متین تعریف کرد.
این دانشجو با طنز سخن می‌گفت ولی طنزی که واقعاً معنادار بود.متین می‌گفت که در گذشته راحت همراه با هر غذایی ماست مــی‌خــورده و انــواع و اقـســام لـبـنـیــات را در خــانــه اسـتـفــاده مـی‌کـردنـد ولـی از زمـانـی کـه شـیـر گران شده انگار دور یـخـچـال یـک سیم خاردار کشیده‌اند که به ظرف ماست نـزدیـک نـشـوم. مـادر که وقتی می‌خواهم ماست بخورم طوری به من نگاه می‌کند که انگار دارم جنایت می‌کنم!
خـلاصـه ایـنـکـه مـتـیـن حـسـابـی مـا را خـنداند ولی در انتهای صحبت‌هایش به صورت جدی گفت: ‌کاش لــبــنـیــات این قدر گــران نـمـی‌شـد! جمله‌ای که شاید این روزها خیلی از شهروندان آن را به زبان می‌آورند. نفر بعدی که به سراغ او رفتیم نیز از گرانی‌ها گله داشت ولی برای آن راه حلی هم پیدا کرده بود. آقا رضا که دو فرزند دارد گفت: ‌من یک رفـیـق دارم کـه گـاودار است.
هر زمانی شیر می‌خواهم به سراغ او می‌روم. اگر شیر پاکتی هزار و ۵۰۰ تومان است او شیر را کیلویی هزار و ۲۰۰ تـومـان مـی‌فروشد.
البته این مـرد دربـاره قـیـمـت سایر لبنیات راه حلی پیدا نکرده بود هر چند عقیده داشت با اینکه شیر را ارزان‌تر می‌خرد ولی باز هم نسبت به یکی دو سال پیش خیلی گران شده و مجبورند در مصرف آن صرفه جویی بسیاری کنند.
سـتـاره، شهروند بـعـدی بـود کـه بـه او رسـیـدیـم. ایـن دختر دانشجـو بر خلاف متین خیلی جدی صحبت می‌کرد و از صحبت‌های او متوجه شدیم که منطق بسیار بالایی نیز دارد. او دربـاره مصـرف لبنیـات پـس از گـرانـی‌هـا گفت: اگر فقط لبنیات گران می‌شد شاید مصرف مردم این قدر کاهش پیدا نمی‌کرد ولی گران شدن همه چیز باعث شد تا از این جهت نیز خریدن لبنیات کاهش پیدا کند.
این دختر عقیده دارد که خیلی از خانواده‌ها بودجه‌شان را به خرید موارد ضروری مثل برنج و مرغ اختصاص می‌دهند و در انتهـا اگـر پـولـی مـانـد بـابـت لبنیات خرج می‌کنند: همین مسئله باعث شده تا چند وقت دیگر همه ما مریضی‌های مختلـف بگیریم.  در واقع تمام ما می‌دانیم که اگر لبنیات نخوریم مثلاً پوکی استخوان می‌گیریم ولی وقتی لبنیات گران است چه کار کنیم؟
طاها پدر دو فرزند نیز دقیقاً همین حرف را به زبان آورد و گفـت وقتی پولی ندارد که به اندازه کافی لبنیات بخرد، چاره‌ای نیست: به خدا می‌دانم که فردا بچه‌هایم پوکی استخوان می‌گیرند و ممکن است دندان‌هایشان از بین برود ولی وقتی پولی نیست چه کار کنم؟ من می‌توانم هفته‌ای یک شیر پاکتی بگیرم و فقط یک وعده ماست بخوریم ولی بیشتر از این ندارم. شما می‌گویید من چه کار کنم؟

نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۶:۴۷ ق.ظ

دیدگاه


6 − شش =