جملات محبت آمیز باعث آرامش زندگی مشترک می شود

جملات محبت آمیز باعث آرامش زندگی مشترک می شود

گروه خانواده وسلامت :برخی حرف ها باعث می‌گـردد هـمـسرتان احساس کند که او یک الهه است. اگر می خواهید وجهه ی خود را نزد همسرتان بالا ببرید و به همسرتان احساس آرامش دهید تا می توانید به او حرف های عاشقانه ای بزنید که عاشق شنیدن آن است.
*روز خوبی داشتی
هـنـگامیکه از همسر خود در مورد چگونگی گذراندن روزش پرسش می‌کنید، برداشت او این خواهد بود که شما انسان با فکری هستید و مشتاق‌اید بدانید وی ساعات کاری خود را چگونه سپری کرده است. اما یـک هشـدار: ایـن سـؤال بـه هـمـسـر شـمـا مجوز آن را خواهد داد که چند ساعتی در مورد کوچک‌ترین اتفاقاتی که برایش افتاده صحبت نمایـد. پس برای مدت زمانی طولانی آمادة نشستن و شنیدن داستان‌های او شوید.
زن‌ها به آن‌چه که در فکر شما می‌گذرد، توجه زیادی دارند. پرسش در مورد چگونگی روز او نشان می‌دهد کـه شمـا پذیرا، مشتـاق و علاقه‌مند به گوش‌دادن حرف‌های همسرتان هستید. با این عمل به او فرصتی می‌دهیـد تا خودش را خـالی نـموده و شما را به‌عنوان هم‌راز و محرم اسرار خود در نظر بگیرد. اگرچه ممکن است بیش از زمانی که انتظار دارید مجبور به شنیدن صحبت‌هایش شوید، اما وقتی تمام شد، او شروع به صحبت در مورد شما خواهد کرد.
پـرسیدن این سؤال دربارة احساس او در مورد هر چیز، به همسرتان نشان می‌دهد که شما خالصانه برای احـساسـات او اهمیت قائل هستید. زن‌ها عاشق بیان احساسات خود در مورد هر موضوع قابل تصوری می‌بـاشند. با این حـال، بـدانید که خود را در دام گفـت‌وگویـی طولانی و عمیق در مورد آن موضوع گرفتار خواهید کرد. بنابراین اگر شب تصمیم به دیدن مسابقه فوتبالی را دارید، این سؤال را مطرح نکنید. این سؤال بیان‌گر جنبة مهربانی و دلسوزی یک فرد است. وقتی همسرتان درمی‌یابد که شما توجه‌تان را به وی مبذول داشته‌اید، او نـیـز متقابلاً تمام احساسات خود را با شدتی بسیار بیشتر، اهداء خواهد نمود. یعنی اگـر قـبـلاً فـقـط فردی جذاب به‌شمار می‌آمدید، اکنون همانند جواهری در چشم او جلـوه خواهید کرد. متوجه منظورم می‌شوید که؟!
*تو واقعاً زرنگ و باهوشی
با تـصـدیـق نـمودن هـوش و ذکـاوت وی، ایـن معـنی را می‌رسانید که علاوه بر محاسن ظاهری، متوجه ذهن و فکر توانمندش نیز شده‌اید. هـمـسر شـما بـا شنیدن این جمله در مورد همة جوانب زندگی خود احساس رضایت و خشنودی خواهد نمود. این سخـن نشانة احترام از طرف شما برای همسرتان محسوب می‌گردد.
همسرتان این مسئله را که شما فقـط بـه فـکر روابط جنسی نیستید و قادرید ماورای چنین موضوعات فکر کنید را تحسین خواهـد کرد. زن‌ها عاشق مردان صـمـیمی و خـوش‌قـلب مـی‌بـاشند و هیچ چیزی بهتر از بیان و تشخیص هوش و ذکاوت آن‌ها نمی‌تواند صفات آقامنشانة شما را آشکار نماید.
*در روابط زناشویی بسیار خوب هستی
بیان این جمله باعث می‌گـردد هـمـسرتان احساس کند که او یک الهه است. شنیدن این عبارت به همسر شـما تفهیم می‌کنـد کـه روابـط جنسی و زناشویی او به چشم شما بی‌عیب‌ونقص بوده و باعث می‌گردد که احساس نماید واقعاً می‌داند کـه چگـونه باید مرد خود را راضی نگه دارد. تحسین و تمـجید از عملکرد او نشان‌گر این است که شما به روابط جنسی فقط به‌عنوان ابزاری برای ارضاء نــمودن خود نگاه نکرده، بلکه همة جنبه‌های آن را مورد ستایش قرار می‌دهید.
*می‌خواهم همة عمرم را با تو سپری کنم
ایـن جمله‌ای سنگین است؛ معنی آن فاصلة زیادی با دادن پیشنهاد برای ازدواج نـدارد. بنابراین پیش از گفتن‌اش به نامزدتان مراقب عواقب‌اش باشید. اما به‌خاطر داشته باشید که ریسک کردن اغلب پاداش و نتیجة مطلوب به دنبال خواهد داشت. هنگامی‌که این جـمله را بیان می‌دارید، او از لحاظ روانی بسیار سرحال می‌گردد. جـمـلات دیـگـری کـه تقریباً همین نتیجه را داشته ولی تعهدآوری آنها کمتر می‌باشد، عبارت‌اند از: “فقط تو میتونی تا این حد منو خوشحال کنی” و “من دوست ندارم با هیچ‌کس دیگری جز تو باشم”.
همة زن‌ها عاشق شنیدن جملاتی حاکی بر سرسپردگی دیرپا و بادوام از همسرشان هستند. مطمـئـن بـاشیـد کـه بـعد از گفتن این جمله سلامی همیشگی را از او خواهید شنید.
*تو بهترین دوست منی
به او می‌گویید که چگونه ماوراء و فراسوی مسائل جنـسی می‌اندیشید و به این معنی اسـت که برای رابطة‌تان ارزش قائل هستید و مایل‌اید کارهایی را بـه‌هـمراه او انجام دهید که مردان دیگر ممکن است رغبتی به آن نداشته باشند. همسرتان بعد از شنـیـدن ایـن جمله پیوستگی مقاومت‌ناپذیری با شما پیدا خواهد نمود.
این جـملات شـما را در نـظر وی بـه‌جای یـک فرد عادی که مجبور به گذراندن وقت‌اش با او است، به انسانی معنی‌دار و جذاب تـبـدیـل می‌کند. این شما را به ابتدای لیست خواسـتگـاران پرتاب می‌کند، چرا که شما به مهم‌ترین نکته اشاره کرده‌اید: دوستی و رفاقت.
“تو یک مادر ایده‌آل خواهی شد”
اغلب زن‌ها به دنبال این هستند که روزی بچه‌دار شونـد. هـم‌ـچـنین، اکـثـراً با خود کلنجار می‌روند که آیا در این راه مـؤفـق
تحسین و تمـجید از عملکرد او نشان‌گر این است که شما به روابط جنسی فقط به‌عنوان ابزاری برای ارضاء نــمودن خود نگاه نکرده، بلکه همة جنبه‌های آن را مورد ستایش قرار می‌دهید.
خـواهد بـود یـا خـیر. بـا گفـتن این جمله به او اطمینان می‌دهید که حتماً به هدفش خواهد رسید. بعلاوه، با ارضـای نیازهای درونی او باعث آرامش و تسکین وی می‌شوید. بیان این کلمات از زبان شما به‌عنوان یک همسر، او را تبدیل به خوشحال‌ترین انسان روی زمین خواهد نمود.
این‌گونه به‌طورغیرمستقیم به همسر خود می‌فهمانید که مایل‌اید از او بچه‌دار شوید. واضح است که این نوایی بسیار خوشایند در گوش او می‌باشد. از این نقطه، همسرتان بیشتر پذیرای پیشرفت و ترقی شما خواهد شد.
*”تو زندگی منو کامل می‌کنی”
این به او می‌گوید که تنها فرد موردعلاقة شما است. همة زن‌ها دوست دارند این جمله را از شوهرشان بشنوند. بـیـان ایـن عبـارت بـه مفهوم آن است که شما همسر خود را به‌صورت کامل پذیرفته‌ایـد و ایـن‌که او به‌صـورت موجودی اجتناب‌ناپذیر و همیشگی برای شما در آمده است. در همسرتان احساس لـذّت‌بـخش غیرقابل تصوری به‌وجود آمده و تا چندین روز لبخند از لبانش جدا نخواهد شد.
این جـمـله اسـاسـاً مـی‌گـوید که شما در زندگی به او نیاز داشته و نمی‌توانید بدون او به زندگی ادامه دهید. زن‌ها از شنیدن چنین جملاتی بسیار مشعوف می‌گردند.
*اشاره باشکوه “دوستت دارم”
این جملة “دو کلمه‌ای” معروف و کوتاه کـه هـمگی ما برایـش اهـمیت بسیار زیادی قائل هستیم، می‌تواند تأثیر شگرفی به همراه داشته بـاشد. اگر ازدواج کرده‌اید خوب است هر روزه چندین‌بار برای همسرتان تکرارش نمایید.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سلامت نیوز ، گفتن این عبارت به همسرتان بـاعث روشن نگاه داشتن شعله‌های آتشی می‌گردد که همیشه نیاز به برافروزی دارند. اگـر در بـین شما کسانی تـا به حال این جمله را به همسرشان نـگفـتـه‌انـد، هرگاه احساس آمادگی نمودید، تردید به خود راه نداده و آن را بیان کنید. هیچ‌گاه از گفته خود پشیمان نخواهید شد.

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۶ ساعت ۶:۵۷ ق.ظ

دیدگاه


5 × = چهل پنج