جای خالی زنان مدبردر توسعه جامعه

جای خالی زنان مدبردر توسعه جامعه

گروه گفتگو:فاطمه قنبر پور از فعالترین زنان متعهد جامعه زنان ایران است که درحال حاضر ریاست کار گروه بازرگانی شورای راهبردی ومشاوربازرگانی و حمل و نقل استانداری آذربایجان غربی را نیزبعهده دارد. وی همچنین دبیر اجرایی بنیاد باران این استان را نیز بعهده دارد. گفتگویی را ترتیب دادیم که با خوانندگان عزیز بپای این گفتگو می نشینیم.
*خانم قنبرپوربعنوان اولین سئوال انگیزه شمااز کاندید شدن درانتخابات اتاق بازرگانی چیست؟
انگیزه اساسی من اینست که براساس تخصص اصلی که دارم احساس می کنم دراین جایگاه بهترمیتوانم مثمر ثمر برای جامعه باشم وانگیزه دیگری که مرا واداشت پا به عرصه رقابت بگذارم انتقاد به نگاه موروثی و پدرسالانه به اتاق بازرگانی ونگرش انحصارگرایانه به مدیریت آن میباشد
*نظرتان درمورد نقش زنان درتوسعه کشورایران چیست؟
بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت نیز، تأثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند. لذا لازم است استراتژی های یک جامعه بر مینای مشارکت هر چه فعال تر زنان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد.توسعه نیازمند انسان توسعه یافته است و انسان توسعه یافته از نهاد خانواده توسعه یافته با محوریت نقش تربیتی زنان توسعه یافته حاصل می شود.ویژگی های توسعه پایدار حاکی از ضرورت همه جانبه بودن نقش اجتماعی، تربیتی، فرهنگی زنان در اجتماع و خانواده، به صورت موزون که یکی فدای دیگری نگردد، هماهنگ با ارزش ها و در تعامل با تحولات جهان امروزی است.بنابراین وضعیت کشورهای مسلمان باید به طرف توسعه انسانی ،توسعه پایدار و نهایتا توسعه انسانی برود.
*بنظرشما سهم زنان از نیروی انسانی به چه میزان است یا به عبارت دیگر، خصوصاً در جامعه ما سهم زنان در رشد و توسعه یافتگی کشور به چه میزان است؟
مشکلات و محدودیت های عدیده ای در جامعه زنان در سطح جهانی و در کشور ما وجود دارد و به همین علت علی رغم برنامه ریزی ها و حمایت های انجام شده هنوز زنان کشور نتوانسته اند به جایگاه و نقش مناسب خود دست یابند. امروزه هیچ شکی وجود ندارد که زن عامل فعال و مهمی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و از دو طریق می تواند در فرایند توسعه مشارکت کند.یکی نقشی که در خانواده ایفا می کند، تعلیم و تربیت فرزندان، مدیریت خانه و … و دیگری اشتغال نیروی کار که به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید به شمار می رود و همان طور که اکثر اقتصاددانان معتقدند توسعه پایدار در گرو توسعه انسانی است. از این جهت کمیت و کیفیت نیروی کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
*بنظر شما دربرنامه های توسعه جایگاه زنان بصورت مطلوب وموردانتظاردیده شده است؟
در بررسیهای تطبیقی برنامه های پنج گانه توسعه که تاکنون به اجرا درآمده و در حال اجرا است، مشاهده می شود که توجه به جایگاه زنان از سوی برنامه ریزان و دولتمردان متفاوت بوده و با افزایش درخواستهای زنان در نهایت برنامه ریزان و مسئولان حکومتی هر چند با تأخیر، ملزم به توجه کردن به این خواسته ها شده اند.
*ازنظر شما مشارکت اقتصادی زنان تا چه حدمیتواند موثرواقع شود؟
شکی نیست که مشارکت اقتصادی زنان می تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کند به طوری که در کشورهای پیشرفته، زنان سهمی بزرگ از تولید را بر عهده دارند. مشارکت اقتصادی زنان در بازارهای جهانی، نه فقط به عنوان نیروی کار، بلکه به عنوان مصرف کننده، مدیر، مخترع، مبتکر، محقق و سرمایه گذار بر روی توسعه اقتصادی کشورها اثرگذار است. بنابراین یکی از معیارهای ارزیابی کشورها از نظر توسعه، میزان حضور و مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است.نرخ مشارکت اقتصادی زنان روند نسبتاً صعودی دارد اما نسبت به نرخ مشارکت مردان فاصله زیادی دارد که این امر به نوبه خود منجر به پایین آمدن میزان کل فعالیت اقتصادی در کشور می شود.
*نظرتان درباره اشتغال زنان دربازارکار چیست؟
از نظر من مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی نه تنها در توسعه ظرفیت ها و توا نایی های زنان، بلکه در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقشی کلیدی دارد.بعبارتی کشوری که به دنبال توسعه یا تسریع فرایند توسعه است نمی تواند نیمی از نیروی انسانی خود را نادیده بگیرد، لذا در کشوری که مشارکت زنان در زمینه اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیشتر باشد، توسعه نیز بیشتر خواهد بود زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه رشد و توسعه کشور می شود.در ایران همانند کشورهای در حال توسعه زنان عمدتاً در مشاغل خدماتی مشغول به کار هستند، این مشاغل شامل سه بخش آموزشی، درمانی، و بخش خدمات اداری می باشند، بنابراین در سال های اخیر سهم اشتغال زنان در بخش خدمات نسبت به دو بخش کشاورزی و صنعت افزایش یافته است.
*آیا سطح سواد زنان در کشور میتواند عاملی درکاهش جذب آنها دربازارکاربوده باشد؟
بله ،سطح پایین سواد زنان می تواند یکی از علل پایین بودن میزان فعالیت آنها به شمار رود، اما با نگاهی به آمار و ارقام می توان به این نتیجه مهم دست یافت که سطح سواد زنان در کشور به شدت افزایش یافته است.
*اگر شما در مدیریت وبرنامه ریزی اتاق نقشی داشتید چه راهکارهایی را دراولویت قرارمیدادید.؟
معتقدم میتوانیم به کمک چهره های نو و شاداب و خوشفکر و با همراهی مدیران باسابقه و پرتوان نظم مدیریتی و علمی نوینی رو در اتاقها مستقر ساخته و محیطی امن سالم پویا و به دور از تملق و تقابل برای بازرگانان فراهم بسازیم.
*یا بنظر شما با توجه به شعار انتخاباتیتان ( اقتصاد آزاد بدون رانت) اتاقهای بازرگانی نقش یک پارلمان بخش خصوصی را دارا هستند یا نقش زیرمجموعه دولتی باشند موثرتر وموفق تر عمل میکنند؟ واصولا کدام یک زمینه رانت را درخودافزایش میدهد؟
اتاقهاهای بازرگانی بعنوان یک پارلمان بخش خصوصی همیشه باید مستقل از دولت و با به چالش کشیدن کارساز سیاستهای اقتصادی دولت فضا رو جهت اتخاذ قوانین اقتصادی و مفید جهت بخش خصوصی فراهم نماید.
*سئوال وپاسخ پایانی:در خاتمه چه پیامی برای بانوان کشورمان دارید؟
دوست دارم در خاتمه مطلبی رو از مرحوم خسرو شکیبایی به تمام بانوان تلاشگر و خستگی ناپذیر عرصه زندگی و بر آنانی که با پنهان کردن تنهایی و دلتنگی و گریه هایشان همچنان در جهت حفظ بنیانهای خانواده تلاش میکنند هدیه کنم:
زن ها میتوانند در اوج دلتنگی لبخند بزنند …آواز بخوانند … غذای دلخواهت را تدارک ببینند … کودکانه با بچه ها بازی کنند …
زنها میتوانند با قلبی شکسته باز هم دوست بدارند …ببخشند و بخندند …
تو هرگز از طرز لباسش …یا حتی حرف هایش… هرگز نمیتوانی حدس بزنی
زنی که روبرویت ایستاده دلتنگ یا دلشکسته است …
آری زن بودن کار ساده ای نیست …

نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۶:۵۹ ق.ظ

دیدگاه


3 + چهار =