تفاهم درسایه باورهای مشترک دینی وفرهنگی

تفاهم درسایه باورهای مشترک دینی وفرهنگی

فریبا حسین پور
گروه خانواده وسلامت:خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی و کوچک ترین هسته جامعه است که از زن و مرد و فرزندان آنان تشکیل می شود. اساس و رکن اصلی خانواده ، ازدواج است. بدین ترتیب، ازدواج، بزرگ ترین و مهم ترین حادثه زندگی هر انسان است، به طوری که احساس موفقیت و یا شکست هر یک از زوجین می تواند سرنوشت ساز باشد. به همین جهت، ازدواج باید بر پایه اصولی صحیح صورت گیرد تا موجبات رشد و شکوفایی افراد و در نتیجه جامعه را فراهم آورد. پس بر هر دختر و پسری لازم است که قبل از ازدواج در مورد انتخاب همسر اینده خود اطلاعات کافی کسب کند و سپس اقدام به ازدواج نماید.
تفاهم عبارت است از: همدیگر را فهمیدن و علّت رفتارهای همدیگر را درک کردن و به دیگری در سلیقه ها و باورها و رفتارهای شخصی_اش حق دادن. در زندگی برای رسیدن به تفاهم باید عوامل و شرایطی مهیا باشد که قبل از ادواج، زن و مرد با توجه و عنایت کافی به آنها تفاهم هر چه بیشتر را در زندگی فراهم آورند. زن و مرد باید به رذغم تفاوت های فردی خود (که حاصل عوامل ارثی، محیطی و رشد در طول زمان است) یکدیگر را درک کنند، زبان یکدیگر را بفهمند، تفاوت در سلیقه ها را بشناسند و در در عین تلاش برای خودسازی و تکامل، یکدیگر را همان گونه که هستند بپذیرند. از جلوه های تفاهم می توان به روحیه مهرورزی و گذشت، حُسن خلق، بردباری، گفتگو، انتقاد دلسوزانه و مُدارا اشاره کرد.
ایمان باورهای مشترک: زن و مرد، یک عمر شریک هم در زندگی هستند و اکثر اوقات را با هم می گذرانند. پس تحت تأثیر عقاید و افکار و اخلاق یکدیگر قرار خواهند گرفت. بدون تردید مرد یا زن معتقد و دیندار و پایبند به اخلاق، نه تنها همسر خود را به دینداری، تقوا و پیشرفت تشویق می کند، بلکه می تواند فضای خانواده را به محیطی امن، با نشاط و دور از گناه یا درگیری و تنش، تبدیل کند.
تحصیلات: کسانی که از نظر تحصیلی تناسب داشته باشند، یکدیگر را بهتر درک می کنند و بیشتر قادر خواهند بود با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. هر چند تحصیلات به خودی خود نمی_تواند عقل و درایت کافی در زندگی را تضمین کند ولی به هر حال، نزدیک بودن تحصیلات زن و مرد، عامل مؤثری در تفاهم بین آن دو به حساب می اید، هر چند اندکی بالاتر بودن تحصیلات مرد، معمولاً مانعی برای تفاهم و درک متقابل محسوب نمی شود. سن: تناسب سن میان زن و مرد، آن دو را از نظر نیازها و علایق به هم نزدیک_تر می کند و بهتر می توانند به نیازهای طبیعی یکدیگر پاسخ دهند و انتظاراتشان نیز تشابه بیشتری به هم دارد. (در مورد تناسب سنّی معمولاً توصیه می شود که زن، حدود دو تا چهار سال از مرد کوچک تر باشد)تناسب تربیتی فرهنگی دو خانواده: بسیاری از عادات، سلوک رفتار و اخلاق فرد در زندگی در بستر خانواده آموخته می شود. بنا بر این، تشابه در وضعیت تربیتی و فرهنگی خانواده دختر و پسر، از اهمیت برخوردار است و عدم تشابه و یا تضاد در شیوه_های تربیتی در دو خانواده می تواند منشأ بسیاری از اختلافات و درگیری های زن و مرد در زندگی باشد.
تناسب و ضعیت اقتصادی ـ اجتماعی دو خانواده: کارشناسان خانواده توصیه می کنند که خانواده دختر و پسر، از نظر طبقه و وضع اقتصادی، نزدیک به هم یا مشابه باشند تا سازگاری بیشتری را در کنار هم تجربه کنند. در برخی موارد، (که البته عمومیت ندارد)، هستند افرادی که با وجود تفاوت در طبقه اجتماعی و ثروت و دارایی در کنار هم زندگی شاد و سعادتمندی را می گذرانند؛ امّا در اغلب این موارد، طبقه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده زن پایین تر از مرد است.
تناسب طبیعی: روان شناسان و مشاوران خانواده، معتقدند که زنان و مردانی که از جهت عواطف، حجم فعالیت و انرژی، زشتی و زیبایی درون گرایی و برون گرایی، وضعیتی معمولی دارند، هیچ گونه مشکل یا مانع خاصّی برای ازدواج با یکدیگر ندارند.تنها زمانی می توانید فرد مناسبی را برای زندگی خود پیدا کنید که خودتان فرد مناسبی شده باشید. حتّی اگر فرد مناسبی نباشید، ارتباط شما ناچار به شکست منجر خواهد شد. افراد زیادی هستند که درجستجوی فرد مناسبی هستند، پیش از آن که تلاش کنند تا خود فرد مناسبی شوند.
اینده قصد ازدواج دارید، این لاک ها در انتخاب همسر به شما کمک خواهد کرد:
قبل از زادواج، هر دو نفر باید مستقل و پخته باشند: هر چه دو نفری که می خواهند با هم ازدواج کنند پخته تر و مستقل تر باشند، ایجاد ارتباط صمیمانه، راحت تر و ساده تر خواهد بود. استقلال و پختگی اغلب در طول زمان و گذر عمر همراه با افزایش سن به دست می اید، بهترین عامل پیش بینی کننده ازدواج موفق بر اساس تحقیقات، سنّ افراد در هنگام ازدواج است. هر چه سنّ آنها پایین تر باشد، احتمال طلاق افزایش می یابد. به نظر می رسد که علّت امر این باشد که افراد مسن تر ثبات بیشتری دارند و دقیق تر می_دانند که از ازدواج چه می خواهند.
هر دو نفر به همان اندازه که دیگری را دوست دارند خودشان را هم دوست داشته باشند: در روابط صمیمانه، داشتن عزّت نفس بسیار مهم است. به واقع اگر شما به خودتان عشق نورزید سخت است که به دیگری عشق بورزید. پیش از این که بتوانید عشق بورزید و دریافت کننده عشق باشدی، نیاز به احساس امنیت و عزّت نفس دارید.هر دو نفر بتوانند همان گونه که از با هم بودن لذّت می برند از تنها بودن نیز لذّت ببرند: تعادل بین »باهم بودن« و »باهم نبودن« یا تعادل بین »همراهی« و »دوری« در یک ارتباط صمیمانه نقش مهمّی دارد. یک ارتباط صمیمانه به هر دوی آنها نیاز دارد. برای ایجاد این تعادل، همسران باید بتوانند از فعالیت های جداگانه، در اوقاتی که با هم نیستند، لذّت ببرند. زیاد باهم بودن می تواند به رفتارهای مخرّب و منفی مثل کنترل همسر و قدرشناسی منجر شود.هر دو نفر، از خود، آگاه باشند و خود را بشناسند: یک ارتباط صمیمانه نیاز به گشادگی، درستکاری و صداقت بین دو نفر دارد. هر فردی باید بتواند توانمندی های خود را ارزیابی کند و ضعف های خود را به طور واقع بینانه بشناسد و مشکلات را تقصیر دیگران نداند. در ضمن لازم است که هر طرف بداند که از دیگری چه می خواهد و انتظاراتش از او چیست و نیز این که در این ارتباط چه می تواند به دگیری ارایه کند و چه انتظاری را می تواند برآورده سازد. آشنایی می تواند در این راه به افرادی که خواهان ازدواج باهم هستند، کمک زیادی بکند.
هر دو نفر بتوانند نظرات و خاسته های خود را قاطعانه بیان کنند: یکی از کلیدهای رشد صمیمیت، جسارت است. جسارت به این معنی که آنچه را می خواهید به طور شفاف، مستقیم و به شیوه درست بیان کنید. افرادی که جسارت ـ با معنی بیان شده ـ ندارند، اغلب در روابط خود منفعل یا پرخاشگر هستند، یا این که تلاش می_کنند دیگران را فریب دهند و در برقراری ارتباط، نقش بازی کنند. هر چه که همسران خواسته های خود برسند بیشتر است. جسارت را نباید با خشونت اشتباه گرفت. خشونت تلاش برای سلطه بر دیگری است و جسارت بیان ساده نیاز و میل فرد، با شفافیت و صراحت همراه با رعایت ادب و حقوق دیگران است.
هر دو نفر سعی کنند که خود خواه نباشند و خواسته های دیگری را برآروده کنند: وقتی که ما به نیازهای دیگران را توجّه می کنیم، آنها نیز به نیازهای ما توجّه می کنند. این یک قانون است و قانون »جلب توجه روشن بینانه« نام دارد. اصل بر این است که خودخواهی کمتر، بهترین صلاح فرد است؛ چرا که به روابط همکارانه و صمیمانه کمک می کند و برای همه سودمند است. مراقبت بدون انحصار طلبی و توجّه بدون حسادت همسر را تشویق می کند تا به ظرفیت های بالقوه خود بپردازد و توانمندی های نهفته درونی خود را بشناسد و این یعنی سود بردن هر دو نفر.

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۵:۰۳ ق.ظ

دیدگاه


نُه × = 36