نماينده مردم خوي در مجلس:

بانک ها از مسیر اصلی به سمت بنگاه داری منحرف شده اند

بانک ها از مسیر اصلی به سمت بنگاه داری منحرف شده اند

گروه خبر:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بانک ها از مسیر اصلی به سمت بنگاه داری منحرف شده¬اند وهمین کار باعث می شود که با نوسانات اقتصادی در جامعه، بانک ها نیز دچار مشکل شوند.سیدتقی کبیری ، با اشاره به مشکلات و معضلات نظام بانکی در کشور اظهار داشت: انتظار می رود که بانک ها مانند تشکیلات اجرایی کشور در مسیر مسئولیت اصلی خود حرکت کند اما متاسفانه شاهد خارج شدن بانک ها از وظایف اصلی خود هستیم که این امر به نظام اجرایی کشور آسیب های زیادی وارد کرده است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاهد انحراف عملکرد بانک ها هستیم، بیان داشت: بانک ها به سمت بنگاه داری رفته اند و همین کار باعث می_شود که با نوسانات اقتصادی در جامعه، بانکها نیز دچار مشکل شوند.نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه سپرده گذاران رکن اصلی نظام بانکی محسوب می شوند، ادامه داد: با انحراف بانک ها از مسیر اصلی به سمت بنگاه داری، درواقع سپرده گذاران نیز به چالش کشیده می شوند با این شرایط انتظار می رود بانک ها در مسیر خود باقی بمانند تا هم از هزینه بانکداری کاهش یابد و هم هزینه بانکداری و انحراف آنها بر دوش مجموعه سپرده گذاران گذاشته نشود.وی با تاکید براینکه نظارت بر بانک ها از اصول اساسی نظام بانکداری است، توضیح داد: یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت مستمر بر مجموعه و بدنه بانک ها در کشور است و با این کار قطعا جلوی عملکرد چندگانه بانک ها و موسسات مالی گرفته خواهد شد، در حال حاضر اختلاف سود سپرده بین بانک ها و موسسات مالی باعث آسیبهای زیاد به جامعه شد.کبیری درادامه ، با بیان اینکه شاهد رشد قارچ گونه موسسات مالی در کشور هستیم، بیان داشت: انتظار می رود که بانک مرکزی مانع گسترش بی رویه موسسات مالی و بانک ها شود چرا که این روند آسیب های مالی و اقتصادی زیادی به مردم وارد کرده است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از خانه ملت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون به دنبال قانونی کردن نظام بانکداری در کشور است، اظهار داشت: تجمیع موسسات مالی در واقع مسکن و راه موقت است تا آسیب های وارده بر مجموعه سپرده گذاران جبران شود با این حال با قانونی کردن نظام بانکداری در کشور مانع گسترش بی حساب و کتاب موسسات مالی و اعتباری خواهیم شد.

نوشته شده توسط admin در شنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۶:۴۴ ق.ظ

دیدگاه


− 8 = هیچ