ایست! این مقاله مخاطب خاص دارد نه مخاطب عام. . .تقدیم به دهک‌های یکه‌تاز تک سرنشین استان . . .

ایست! این مقاله مخاطب خاص دارد نه مخاطب عام. . .تقدیم به دهک‌های یکه‌تاز تک سرنشین استان . . .

سنبله برنجی شاهین‌دژ
دلواپسی و دلشوره . . . امروز این واژه ها بیش از هر زمان دیگری گوش را می آزارد و در نگاه بهتر شاید بتوان گفت معکوس عمل می کند و اصطلاحاً پت? دارندگان این دلواپسی های ساختگی را بیش از پیش روی آب شناور می سازد.
روی سخنم با شماست. بله! همین شمایی که به پدر خواند? مافیایی مخفی و قدرت لابی گری زیرزمینی شهرهای تکاب و شاهین دژ ملقب گشته اید، هنوز از ثروت های بادآورده ای که به کیس? نوه و نبیره تان تزریق کرده اید سیر نشده اید؟! انبانتان هنوز جا دارد؟! بابا شما دیگر که هستید؟! همین شمایی که طوماری از جنس نفع شخصی و منافع خانوادگی و مطامع و موقعیتِ گروهیِ هم پیالگان، به نام مردم و به کام شیرین خودتان تنظیم و به استانداری محترم ارسال می کنید، همین شمایی که نیت تان اصلاً خدایی و ابداً خالص و پاک نیست و خودتان بهتر از هر کسی از نیات پلشت خط دهنده گانتان آگاهید، می دانید که مدّ نظر این پرونده شما هستید نه دیگران، پس بدانید مردم آگاهند که حضرات برای منافع شخصی دلواپسند نه منافع ملی و میهنی و اقلیم جغرافیای شهری . . . این روزها با تعویض فرمانداران بیشتر پشت میزنشین ها موقعیت خود را به شدت نگران کننده ای مواجه با خطر می بینند و احساس دلواپسی به شدت دل آشوبه ای بر وجودشان چنگ زده است.
این واضحات آشکار از شواهد و قرائن دستگیرمان شد و دریافتیم عالیجنابان در حال دست و پنجه کردن با مشکلات غامض این جایگزینی ها هستند.
بیایید در کمال عدالت و انصاف این دلواپسی ها را کالبد شکافی کنیم و به درون سرداب های متعفن و ناپیدای مکر و حیل? پایان ناپذیر عده ای موقعیت طلبِ دلسوزنمای میش پوش که به حول و قوه ی الهی اکنون دیگر قبای فریب شان بیش از هر زمان دیگری نخ نما شده نقبی عقلانی بزنیم و دریابیم این دلشوره ها از چه نوعی هستند؟ در این کنکاش آنچه اعیان می گردد نیات پلید دنیاپرستی پس پرده است که ملبس به ردای خیرخواهی عوام گشته و تعدادی از این طورمار بگیران که برای آمدن فرمانداران جدید و پذیرفته نشدن آنها توطئه چینی می کنند از صندلی های رفیعی پشتیبانی می شوند چرا که با روی کار آمدن فرمانداران جدید که همسو با فریب کاریهای این قشر خاص نیست خواه و ناخواه مخفی کاریهایشان لو خواهد رفت و چپاول هایی که بیش از این به نام قانون می کرده اند آشکارتر خواهد گشت اما آنچه اعیان تر است اینکه در این برهه وانفسا که به عرصات محشر شبیه تر است هیچ کس دل نگران مردم نیست بلکه تنها به سکوی پرتاب موقعیت های مطلوب و درآمدهای نجومی خویش می اندیشند و لاغیر. . .
فضای جدید و جو مطلوبی که پس از انتخابات ریاست جمهوری بر کشور سایه افکند نفس قشر آسیب پذیر جامعه را که لحظه به لحظه با سو مدیریت و عدم کفایت مدیران ارشد به بند کشیده می شد را تا حـــــــدودی تعدیل نمود و کورسوی کرم شب تابی در دلها روشن ساخت، چرا که دولت یازدهم با شعار امید بر سر کار آمد و سکانداری کشتی طاعونی و قحطی زده اقتصاد را با تدبیر تحویل گرفت. زورق موریانه زد ای که در مسیر طوفانی گذار، سوراخی به پهنای گردبادهای کشنده و ویرانگر آمریکایی در کف آن ایجاد شده بود تعمیرکاران زبردست و ماهری می طلبید که مرلین وار این سوراخ گشاد که جیب های پرنشدنی بعضی های نورچشمی در کف آن ایجاد کرده بودند را مرمت نمایند. اکنون وقتی تحقق وعده‌های ریاست جمهوری و عمل به مطالبات مردم فرا رسیده، عده ای با کارشکنی ها و موقعیت سازیهای دروغین دوست دارند چوب لای چرخ انتصاب های اصولی و عقلانی بگذارند؛ چرا که با آمد و شدها کم کم حنای آنها نیز رنگ می بازد.
هزارچهره گانی که نمی توان برای احساس طمع تمامیت خواهی و اقتدارگرایشان انتهایی متصور شد.
نورچشمی هایی که سال ها خوردند، چاپیدند، غارت کردند و در کشورهای حوز? خلیج فارس چه سرمایه گذاریهای کلانی که نکردند و در ظاهر خود را دلسوز نظام و سینه سوخت? مردم جلوه دادند؛ در حالی که افسار قدرت بلامنازع بعضی ادارات پولساز و ابزار پول شویی به ظاهر قانونی را با تمام قدرت و انتهای قساوت در تصرف داشتند و آن را در چنگال خون آلود خون آشامشان می فشردند و اکنون »عمر و عاص وار« از هیچ توطئه ای که جلوی پیشرفت و آبادانی شهرهای محروم را بگیرد فروگذار نیستند تا هر چه بیشتر جیب هایشان را با سرمایه های نامشروع و اموال غارتی بیت المال انباشته نمایند و تمساح وار اشک ریاضت و فریب بریزند تا تحرکات زیر پوستی خودشان را عام المنفعه جلوه دهند و به خیال خام خودشان طرحی نو در ‌اندازند.
اینان همان قشری هستند که در مواقع نیاز مردم و مسئولین در پس زمین? محو حضور دارند اما به هنگام اقتضای موقعیت های شخصی در چشم بر هم زدنی رنگ عوض کرده و جت وار دیوار سوتِ سکوت را می شکنند و با همسویی افراد ذی نفع، متنفذِ لابی گر به دنبال سهم بیشتری از خوان حرام خواری هستند و در پی کیش کردن افراد دلسوزند تا سربازان وفادارشان را در صحف? ریاست بر مسند مصادر بنشانند و در این برهه نفس گیر از ترفند های »حرمله ای« سود جسته و پیراهن سیاوش را عَلَم می کنند تا به مراد دنیویشان به هر لطایف الحیلی چنگ زنند و از این بازار مکاره لباس های تاناکورای درجه یکی به سرقت ببرند که جیب شان پر از یورهای موقعیت ناگفتنی رنگینِ رؤیایی و دست نیافتنی است و چه بسا در این راه حتی از دست‌های قدرتمند پشت پرده نیز کم کَمَک، سود جسته و از این قدت طلبان روزافزون نیز کمک می گیرند تا قبایی بلند و نفوذ ناپذیر برای زمستان پیش رو پیش انداز کنند تا با روانداز پس انداز و رهنمون هایشان مقاصد پلیدشان را بیش از پیش اجرایی کنند. همانهایی که به جای اینکه تمام هم و غمشان را صرف امور مردم نمایند به فکر زر و کیسه و رزو از پیش تدوین شد? صندلی دیگری در انتخابات آتی هستند و توسط همین دست آویز همدستانی خارج از جورچین اجیر نموده اند که به وقت مقتضی با اشاره انگشت در کسری از ثانیه گروه های موتلفه با چسباندن انگ‌های ناروا و ظالمانه در تلاشی مذبوحانه تمام نیروی توپخانه و ادوات و تدارکات را به کمک می گیرند تا با پاتک هایی حیله گرایانه افراد دلسوز واقعی از همه جا بی خبر را به لطایف الحیل از میدان رزم بدر ببرند و به هزار دست آویز متوسل می گردند تا استاندار محترم را به عناوین مختلف تحت فشار بگذارند و با مطرح کردن عناوین کاذب یادشده ایشان را تسلیم خواسته های ناحق خودشان به نیابت کاذب مردمی نمایند.
اکنون با حیله هایی که شیطان در مقابل آنها انگشت به دهان مانده است شهرهای کوچک استان در نبردی نفس گیر به محاصره در آمده اند چرا که معاندان، قرآن بر نیزه کرده اند و معاویه وار حیله می تراشند تا موقعیت شهرهایی که تاکنون برایشان فرمانداری منتصب نشده، تحت الشعاع قرار داده و آنها را تحت سیطره ی حیله های یزیدان زمان قرار دهند. هر چند مردم ایمان دارند تاکنون هیچ مهتابی پشت ابر پنهان نمانده و خورشید حقیقت دیر یا زود رخ نمایانده و حیله گران را رسوا ساخته، اما امید می رود با تدبیر استاندار محترم امید مردم شهرهای شاهین دژ و تکاب به ناامیدی مطلق نگراید و با درایتی که در ایشان سراغ داریم اجازه ندهند جوسازیهای کاذب و حاشیه سازی‌ها و صدالبته کارشکنی‌های جعلی و جمعی سودجو مانع انتخاب و انتصاب افراد شایسته برای سکانداری شهرهای باقی مانده گردد؛ افرادی که از دور شاهدان خاموشی برای شیطنت‌ها و سنگ اندازی های این چنینی بوده اند معترفند امضا طومارهایی که هرگز بیطرفانه نبوده و چه بسا امضاها خریداری شده هستند در جبهه مقابل مطالبات مردم از دولت تدبیر و امید قرار دارد و تحرکات فوق ناشی از شکست قوم بنی اسراییل است و به همین دلیل عَلَم مخالفت با انتخاب و انتصاب فرمانداران جدید شهرهای باقی مانده را برافراشته اند. حیله های این دسته نه تنها از نهر مردم سرچشمه نگرفته است بلکه ندایی تفرقه انداز و ناهمگن از گره های کور گلیم های موقعیت رؤیایی است؛ به همین دلیل مردم عمیقاً معتقدند در جهت انتصاب مدیران ارشد اجرایی شهرهای باقی مانده، استاندار محترم نباید تسلیم فشارها و سهم خواهی های افراد ذی نفوذ گردد.
افرادی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری از هیچ تلاش کارشکنانه ای فروگذار نبودند و اکنون که کشتی های امیدشان به لجن نشسته همچنان با کوک کردن ساز مخالفت های پیدا و پنهان بر علیه دولت تدبیر که دستشان را از بسیاری سهم خواهی های غیر قانونی قیچی نمود از در دشمنی در آمده و سوار بر امواج تند سونامی حرکت می‌کنند و رؤیای کاذب فریب مسئولین و مردم را در مخیله های فریبکارشان می پرورانند.
استاندار محترم باید نه با استناد به طومارهای ساختگی بلکه با تدبیر و تدبر اجازه عرض اندام به این اعمال فشارهای نامعقول انحصارطلبان و اقلیت تمامیت خواه و تندرو را ندهند و در پی انتصاب افرادی باشند که با روحیه ای اقتدارگرا مقابل این قشر خودخواه انحصار طلب که در هیبت غول های اعتدال گرایان چند آتشه ظاهر شده و مترصدند تا از دریاچ? خشکیده استان مان کوسه های موقعیت و هشت پاهای عظیم الجثه به تور بزنند تا بیش از پیش با اموال غارت شده آیند? هفتصد نسل بعد از خودشان را در سرزمین های دور دست تأمین کرده باشند.
اما نکته پایانی اینکه: امید می رود با شناخت کامل و دقیق از حیله های این پیشکسوتان مکر و حیل? دوران، نیروهای دلسوز، وفادار و البته هم‌سو با دولت امید دکتر روحانی به پس زمینه رانده نشوند و افرادی به عنوان شیخ الرجال شهرها منتصب گردند که پرچمدار تغییر و تحول باشند و نقشه های از پیش تدوین شده مغرضان آفتاب پرست را نقش بر چاه نمایند و ضمانت اجرایی مقتدران کارآمد در سمت فرمانداری به شکست این خدعه ها بیانجامد و شهرهای محروم تکاب و شاهین دژ انتصاب هایی از جنس تغییر و تحول را به نظاره بنشینند.

نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۴:۰۹ ق.ظ

دیدگاه


هفت − 2 =