انتقاد کن، اما جنبه هم داشته باش!

انتقاد کن، اما جنبه هم داشته باش!

گروه اجتماعی:معمولا بیشتر ما آدم ها دوست نداریم کسی از خودمان یا اخلاق و رفتارمان ایراد بگیرد. همیشه دوست داریم مورد تأیید و تعریف و تمجید دیگران باشیم. وقتی کسی به ما انتقاد می کند در همان لحظه اول خشمگین می شویم و به هر شکلی که می توانیم تلاش می کنیم که انتقاد و ضربه آن فرد را خنثی کنیم اما معمولا این کار به درستی انجام نمی_شود.وقتی فرد مورد انتقاد نتواند خشم و عصبانیت خودش را کنترل کند و بر احساسات آنی مسلط شود، هرعکس العملی در آن شرایط می تواند منجر به ضربه زدن به شخصیت و روح و روان طرفین بشود. حتما همه ما مکررا در این شرایط بوده ایم اما چند نفر از آدم های اطراف ما این قدرت را دارند که خشم و عصبانیت و احساسات ناخوشایند شان را در این شرایط کنترل و آنها را دفع کنند؟
*گر بر سر نقد دیگری امیری، مردی!پدری پسر بداخلاقی داشت که زود عصبانی می شد. پسرک با شنیدن کوچک ترین حرفی از دیگران در مورد خودش سریعا واکنش عصبی شدیدی نشان می داد و به توهین آن فرد به زعم خودش پاسخ دندان شکنی می داد؛ با آن فرد گلاویز می_شد و با زبان تند و تیزش حرف هایی می زد که آن فرد را نه فقط از نقد کردن که از زندگی کردن پشیمان می کرد. پدرش که عمیقا نگران پسرش و روابط اجتماعی او بود، یک روز به او یک کیسه پر از میخ و یک چکش داد و گفت هر وقت عصبانی شدی، یک میخ به دیوار روبه رو بکوب.روز اول پسرک مجبور شد ۳۷میخ به دیوار روبه رو بکوبد. در روزها و هفته های بعد که پسرک توانست عصبانیتش را کنترل کند و کمتر عصبانی شود، تعداد میخ هایی که به دیوار کوبیده بود، رفته رفته کمتر شد… . پسرک متوجه شد که کنترل خودش برای واکنش نشان ندادن به نقد دیگران و عصبانی نشدن، آسان تر از کوبیدن میخ ها به دیوار سخت است.بالاخره به این ترتیب روزی رسید که پسرک دیگر عادت بدش را ترک کرده بود. پیش پدرش رفت و این موضوع را با پدر در میان گذاشت. پدر به او پیشنهاد کرد که حالا به ازای هر روزی که عصبانی نشد، یکی از میخ هایی را که در طول مدت گذشته به دیوار کوبیده بوده از دیوار بیرون بکشد.ماه ها گذشت تا بالاخره یک روز پسر جوان پیش پدرش رفت و گفت که همه میخ ها را از دیوار درآورده است. پدر، دست پسرش را گرفت و به آن طرف دیوار برد و به او گفت: »دست ات درد نکند، کار خوبی انجام دادی ولی به سوراخ هایی که در دیوار به وجود آورده ای نگاه کن! این دیوار دیگر هیچ وقت دیوار قبلی نخواهد بود«.
*نقد می شوم پس نیستم!این داستان می تواند واقعی باشد یا نباشد اما در هر حال نتیجه آن از اهمیتی حیاتی برخوردار است. ما وقتی عصبانی می شویم، دست به کارهایی می زنیم که جبران کردن شان بعدا آنقدرها هم که به نظر می آید آسان نیست. قابل قبول است که همیشه هم نمی شود عصبانی نشد اما برخلاف آنچه ناخودآگاه ما معتقد است، عصبانیت راه حل هیچ مشکل و مسئله و چالشی نیست!شاید به جرأت بتوان گفت که از مهم ترین عوامل عصبانیت انسان های امروزی »نقدشدن« است. نمود این مشکل در زندگی شخصی ما شکل های مختلفی دارد اما معمولا در موقعیت های مشابهی اتفاق می افتد؛ عصبانیت و درگیری بدون دلیل با اعضای خانواده، دوستان، همسایگان و همکاران و از آن بدتر مردم کوچه و خیابان. کافی است کسی به ما نقد کوچکی به حق یا ناحق وارد کند، آن وقت است که بلافاصله مدارهای ذهنی دفاعی ما فعال می شوند تا آن فرد را سر جایش بنشانند و به او ثابت کنند که نه تنها در تشخیص اشتباه من خطا کرده است بلکه اساسا حقی برای قضاوت و اظهارنظر در مورد من و زندگی و کارها و عملکردم ندارد! عجیب است که چنین واکنشی را نه تنها از انسان های ذاتا عصبانی بلکه از آرام ترین آدم ها نیز می توان دید.نتیجه عصبانی شدن های اینچنینی که این روزها کم هم اتفاق نمی افتد در بلندمدت برای ما بی حوصلگی، از دست دادن انرژی و روحیه برای زندگی، مشکلات فیزیکی شبیه استرس (افزایش فشارخون، اختلال تنفسی و بسیاری از مشکلات عجیب و غریب دیگر) کینه ورزی، آسیب دیدن روابط مان با دیگران، از بین رفتن اعتماد دیگران به ما، بی انگیزگی و تمایل به کار نکردن و چیزهایی شبیه اینهاست. اما مهم ترین نکته همانی است که پدر در داستان اول این نوشته به پسرش گفت؛« بعد از تمام شدن همه این ماجراها، ما دیگر آن آدم قبلی نیستیم»؛ چیزی از ما و زندگی مان کم شده است. خب چطور می توانیم از این وضعیت خلاص شویم؟ با رعایت چند نکته ساده می توانیم تا حدود زیادی احساس مان را در این زمینه مدیریت کنیم.
*آینه من با سنگ دیگران شکستنی نیست!تا اینجا با هم متوجه شده ایم که خیلی وقت ها نقد شدن، زمینه ساز واکنش های شدید احساسی و عصبی و در نتیجه انفجارهای شدید در روابط بین فردی میان ما و دیگران است. همه ما از این تجربه های بد داشته ایم. بنابراین شاید اولین و مهم ترین راه حل، آمادگی ذهنی برای نقد شدن باشد؛زمانی که آرام هستیم و در خلوتمان، به تجربه های بد گذشته و نقدهایی که به ما شده فکر کرده و واکنش مان را مرور کنیم، شاید در بسیاری از موارد نقدها به ناحق بوده اند اما شیوه برخورد با نقد است که اهمیت دارد؛ اگر من به خودم و کارهایم اطمینان داشته باشم، حتی اگر دیگری آن را نقد بکند به دلیل نشناختن این گوهر وجودی است. به این ترتیب شاید بار بعدی که نقد ناحقی مشابه دفعات قبل به ما شد، حواس مان باشد که عصبانی نشویم. البته نباید فراموش کنیم که نقد همیشه هم به ناحق نیست. بنابراین در ذهن مان باید فضای کوچکی هم برای بررسی نقدها کنار بگذاریم!
*اندکی صبر، خطر نزدیک است!نباید فراموش کنیم که کنترل احساسات مان در اولین ثانیه های طرح نقد از جانب دیگران بسیار حیاتی است. در واقع اگر بتوانیم در همین لحظات کوتاه، حس منفی و مدار واکنشی دفاعی ذهنی مان را مهار کنیم، خیلی از ماجراهای بد بعدی هم پیش نمی آیند. می دانیم کنترل واکنش های ناخوادآگاه بسیار مشکل است؛ پس چه باید کرد؟راه حل همانی است که پدر پسرک داستان اول این نوشته به او یاد داد؛ »هر وقت کسی تو را نقد کرد تا زمانی که می توانی زمان واکنشت را به تعویق بینداز!«اما چطور؟وقتی نقدی می شنوید، چند لحظه یا چند دقیقه حرفی نزنید و تمام انرژی تان را روی کنترل حس منفی ناشی از نقد شدنتان متمرکز کنید. همین حرف نزدن حتی اگر واکنش های فیزیکی دیگر ما مثل برافروخته شدن به طرف نشان بدهد عصبانی شده ایم جلوی بروز خیلی از مشکلات آینده را می گیرد.کلام، تیر بسیار برنده ای است که اگر از کمان رها شود مستقیم قلب طرف مقابل را هدف می گیرد و نتیجه این هدف گیری نمی تواند چندان خوشایند باشد.
*گفتن یا نگفتن؟حالا وقت واکنش نشان دادن است. بسته به نقد وارد شده و طرف مقابل مان طبیعتا واکنش های متفاوتی می شود داشت؛ البته بدون عصبانی شدن! واقعیت این است که هر نقدی هم نیازمند جواب دادن نیست، مگر در ? حالت؛ فرد نقدکننده آدم بسیار مهمی مثبت یا منفی در زندگی ما باشد و در نتیجه نقد او برای ما اهمیت داشته باشد یا اینکه توجیه شدنش در مورد نقدی که وارد کرده ضروری باشد و نقد وارد شده باعث شود جایگاه ما در ذهن دیگران تحت تأثیر منفی قرار بگیرد.غیر از این ۲ حالت واکنش نشان دادن به نقد شاید چندان هم ضروری نباشد. نظر دیگران مهم است ولی وقتی روی من و زندگی ام تأثیری ندارد، چرا باید به آن واکنش نشان بدهم؟ (مثلا غرولندهای ما نسبت به رانندگی همدیگر را به یاد بیاورید؟) یک اصل اخلاقی اساسی در ارتباط با دیگران وجود دارد که کلید حل بسیاری از مشکلات است؛ »تو حق داری حرف بزنی و نقد کنی، من هم حق دارم نشنوم!« البته اوضاع همیشه هم به این سادگی پیش نمی رود؛ چون اغلب نقدها یکی از ?موقعیت بالا را برای ما پیش می آورد. همچنان سؤال این است: برای واکنش به نقد چه کنیم؟ در اینجا چند پیشنهاد ساده برای شما دارم:
۱- با آرامش از طرف مقابل بخواهید تا برای شما توضیح بدهد چه مشکل یا خطایی را دیده که شما را نقد کرده است؟ در اغلب موارد، نقد افراد به خاطر نتایج یک رفتار، یک کار یا عملکرد بیان می شود، در حالی که اصل نقد معطوف به عامل ایجادکننده آن نتیجه است.۲- پیش خودتان حرف های فرد را حلاجی کنید. پیشنهاد ما این است که اگر می توانید، از فرد منتقد زمانی برای فکر کردن به نقدش بخواهید. شاید چند لحظه بعد یا در دیدار بعدی بتوانید در مورد پذیرش یا نپذیرفتن نقد او نظرتان را با دلایل منطقی تری بیان کنید. اگر زمان زیادی در اختیار ندارید، باز هم حتما از فرد چند لحظه برای فکر کردن زمان بخواهید.۳- اگر به این نتیجه رسیدید که انتقاد فرد مقابل شما نقد درستی است، طبیعتا باید از او تشکر کنید و تلاش کنید موضوع نقد دیگر اتفاق نیفتد.۴- فکر می کنید که موضوع مورد انتقاد طرف مقابل، نادرست و غیرمنطقی است، بازهم با حفظ آرامش برای او توضیح دهید که چرا حرف او را درست نمی دانید. در خلال همین گفت وگوها شما و او چیزهای زیادی را در مورد نگاه تان به موضوع نقد کشف خواهید کرد. حداقلش این است که می فهمید ممکن است این نوع رفتار شما، برداشت های غلطی را در دیگران ایجاد کند.۵- وقتی مطمئن شدید که نقد وارد شده غیرمنطقی و مغرضانه است، بهتر است توجیه کردن فرد را کنار بگذارید و تنها دیگرانی که از حرف های او نگاه منفی در مورد شما پیدا کرده اند را با دلیل توجیه کنید؛ البته فراموش نکنید که پاسخ تخریب، تخریب نیست!
فراموش نکنید که اعتماد یکی از کلیدهای اصلی زندگی آرام با دیگران است. نقد شدن یکی از مهم ترین نقاط عطف تقویت یا تضعیف اعتماد آدم ها به یکدیگر است؛ لطفا اعتماد همدیگر را نشکنیم!

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۸:۳۵ ق.ظ

دیدگاه


هفت + = 9