معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی:

استفاده از ظرفیت های ملی و استانی برای مقابله با خشکسالی ضروری است

استفاده از ظرفیت های ملی و استانی برای مقابله با خشکسالی ضروری است

آرازآذربایجان-معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: استفاده از ظرفیت های ملی و استانی برای مقابله با خشکسالی ضروری است.
تقی کهوریان درنشستی که با حضورمدیران دستگاههای اجرایی، اساتید دانشگاه ارومیه ، مدیر و اعضای پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ومدیرپژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس ومشاورطرح مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبریزدریاچه ارومیه برگزار شد گفت:کاهش بارش های فصلی درمنطقه نسبت به درازمدت وکاهش ذخایرآب سطحی و زیرزمینی درحوضه دریاچه ارومیه به همراه افزایش دما و فرسایش خاک و تولید ریزگردها و تهدیدهای زیست محیطی ناشی از طوفان های نمکی در منطقه استفاده از ظرفیت های ملّی و استانی برای مقابله با پدیده خشکسالی را ضروری می کند.
کهوریان افزود:با مدیریت اصولی منابع و مصارف آب و آموزش و آگاهسازی عمومی مردم و جوامع محلی می توان تبعات ناشی از خشکسالی را کاهش داد و به همین منظورباید با تکمیل و بروزرسانی مدل برنامه جامع مدیریت ریسک خشکسالی، اقدامات فوری را که در کنار برنامه های میان مدت و درازمدت می تواند درمدیریت شرایط پیش رو اثرگذارباشد راعملیاتی کرد.
وی با اشاره به مصوبه دولت در تشکیل کمیته های استانی مدیریت خشکسالی نیزاظهار کرد:تشکیل کمیته های استانی مدیریت خشکسالی با دستور کاردر ۱۰ محوربه تمامی استان ها ابلاغ شده است که با توجه به شرایط دریاچه ارومیه باید ضمن تامین حق آبه این زیست بوم با برنامه ای جامع دررابطه با معیشت جایگزین کشاورزان و مدیریت مصارف آب این بخش دراراضی حوضه آبریز دریاچه بگونه ای اقدام کرد تا در کنار حفظ معیشت روستاییان از تشدید بحران و خسارتهای ناشی از خشکی دریاچه جلوگیری کرد.
معاون هماهنگی امورعمرانی استاندارآذربایجان غربی با تاکید براینکه اقدامات در حوضه دریاچه باید بر مبانی مطالعات علمی باشد گفت:مطالعات مدیریت ریسک خشکسالی در سال ۹۱ توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته است که با توجه به شرایط کنونی باید آماروبرآوردهای موجود درمیزان منابع آب و مصارف آب در محدوده استان آذربایجان غربی بروزرسانی و بهنگام شود و در این رابطه تمامی دستگاههای اجریی و سازمان های مرتبط باید همکاری لازم را داشته باشند.
وی همچنین با تاکید بر تسریع در روند بروزرسانی این مطالعات افزود:برای این منظورکارگروهی با مشارکت کارشناسان ارشد دستگاههای اجرایی ذیربط از استانداری آذربایجان غربی،دانشگاه ارومیه، شرکت سهامی آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی و ادارات کل حفاظت محیط زیست و هواشناسی استان و اداره کل منابع طبیعی تشکیل می شود.
کهوریان خاطرنشان کرد:درکمیته استانی براساس این نتایج و بدورازبخشی نگری ملاحظات اساسی استان برای تکمیل و بروزرسانی مدل برنامه جامع مدیریت ریسک خشکسالی در هفته آینده نهایی و در اختیار مشاورطرح قرار می گیرد و سپس با مشارکت تمام دستگاههای ذیربط آمار و اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل و بروز رسانی مدل در اختیار مشاور قرار می گیرد و براساس نتایج و یافته های مدل تصحیح شده سیاست های مدیریت خشکسالی برای سال آینده در خصوص مدیریت منابع و مصارف آب در حوضه دریاچه ارومیه و پهنه های با احتمال خشکسالی شدید و متوسط تصمیم گیری خواهد شد و برنامه عملیاتی برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ می شود.
وی براستفاده تمام ظرفیت های سازمانی و مشارکت مردم و بویژه جامعه روستایی دراجرای این طرح تاکید کرد و گفت:برای این منظور با همکاری دانشگاه ارومیه مطالعات جامع اجتماعی و فرهنگی در حوضه دریاچه ارومیه دردست اجراست که نتایج آن به عنوان پیوست اجتماعی و فرهنگی برنامه مدیریت خشکسالی برای تدوین سیاست های اجتماعی تا پایان تیرماه سال آینده استخراج می شود.
سعید مرید عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و مشارو طرح مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز در ادامه این جلسه گزارشی از مراحل انجام مطالعات و مجموعه برنامه های پیش بینی شده در این طرح را ارائه کرد.

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۷:۴۵ ق.ظ

دیدگاه


+ 3 = هشت